ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ-สกุล : อัญชลิกา พวงดอกไม้
ชื่อเล่น : น้อง
สีที่ชอบ : สีชมพู
คติ : ทะเลย่อยมีคลื่น ชีวิตที่ราบรื่นย่อมมีอุปสรรค