ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ-ชื่อสกุล:: เพียงแข  พลายบุญ
ชื่อเล่น:: โอ่ง
สีที่ชอบ:: สีม่วง เขียว