SYSP Article


โครงงานสุดเจ๋ง
เปล anti footdrop exercise


การสร้างและพัฒนาเปล Anti footdrop exercise

The Creation and Development of the Cradle for Anti footdrop Exercises


royal.png

โล่ห์พระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ประจำปีพุทธศักราช 2555


prize4 copy.png

m.png

คณะครูและนักเรียนร่วมประชุมวิชาการ วทท.


m1.png

นักเรียนและครอบครัว


anti footdrop prize for web.png


มารู้จักกับเปล Anti footdrop exercise 

          ภาวะ “footdrop” หรือภาวะปลายเท้าตก อันเกิดมาจากการนอนนิ่งๆ เป็นระยะเวลานาน โดยไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อจนเกิดอาการข้อติด เปล Anti footdrop exercise จึงเป็นอุปกรณ์ใช้ช่วยการกายภาพบำบัดที่ข้อเท้า เพื่อป้องกันภาวะ footdrop” และผลพลอยได้อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดแผลกดทับที่ข้อเท้าได้

พัฒนาการของ โครงงาน เปล Anti footdrop exercise

โดยใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่ ชั้น ม.1 - ม.5  ดังนี้

            ม.1  เริ่มต้นจากการเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  นำทักษะนี้ไปต่อยอดสร้างชิ้นงาน โมเดลกล่อง Anti footdrop exercise

            ม.2  เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โครงงานวิทยาศาสตร์ จึงนำแนวคิดที่มี ต่อยอดสู่การประดิษฐ์  กล่อง Anti footdrop exercise จนเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์

            ม.3  พัฒนาปรับปรุง กล่อง  Anti footdrop exercise โดยเพิ่มรอก เพื่อช่วยผ่อนแรง และได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับภาคกลางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555  พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  เป็นตัวแทนภาคกลางแข่งขันในระดับประเทศ   วันที่ 15-18 ตุลาคม 2555 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพร้อมเงินรางวัล 15,000บาท และได้รับรางวัลโล่ห์พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

            ม.4  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชิ้นงาน จากตัวเดิมที่ใช้ไม้อัด เป็นไม้ไผ่และเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิชาการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 

             ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ “๑ โรงเรียน ๑ สิ่งประดิษฐ์” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการคัดเลือกในรอบแรก และไปแข่งขันในวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557

             เข้าร่วมรายการ “คิดล้ำ ทำได้ ” รอบ Audition วันที่ 13 มกราคม  2557  พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รอบ Final  ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ซึ่งผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

           ม.5  เข้าร่วมการประกวด “ งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ( Indipent Stady  Fair) ” ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2557วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ประเภท กลุ่มสาระการเรียนรู้


wood.png bamboo.png stanless.png

กล่องไม้อัด

เปลไม้ไผ่

เปลสเตนเลส
anti footdrop project for web.png
 prize1.jpg
26 มิถุนายน 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการ 1 โรงเรียน 1 สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงาน 'วันนักประดิษฐ์' 2557
Inventors's day 2014
23-26 มิถุนายน 2557
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

11.jpg


12.jpg

10378209_10203153408328682_7734565083357172509_n.jpg

10485527_10203153988463185_7557681106509656293_n.jpg


คณะผู้จัดทำ  

นางสาวณัฐนิชา  โพธิ์เผื่อนน้อย
นางสาวมุกตาภา  อยู่เปี่ยม  
นางสาวปวิชญา  สังขรัตน์

ครูที่ปรึกษา 

นางสาวฉันทนา   บุญมาก 
นายภัทรพล   พุ่มเข็ม  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 293.90 KBs
Upload : 2014-07-02 11:16:10

Size : 273.63 KBs
Upload : 2014-07-02 11:16:10

Size : 114.58 KBs
Upload : 2014-07-02 11:17:56

Size : 322.78 KBs
Upload : 2014-07-02 11:17:56

Size : 110.59 KBs
Upload : 2014-07-02 11:17:56

Size : 64.18 KBs
Upload : 2014-07-02 11:17:56

Size : 59.38 KBs
Upload : 2014-07-02 11:17:56

Size : 102.06 KBs
Upload : 2014-07-02 11:51:31

Size : 107.92 KBs
Upload : 2014-07-02 11:51:46

Size : 92.88 KBs
Upload : 2014-07-02 11:51:53

Size : 60.19 KBs
Upload : 2014-07-02 12:01:21

Size : 0.69 MBs
Upload : 2014-07-02 12:01:21

Size : 330.85 KBs
Upload : 2014-07-02 12:02:00

Size : 137.54 KBs
Upload : 2014-07-02 12:02:50

Size : 0.60 MBs
Upload : 2014-07-02 12:14:55

Size : 511.03 KBs
Upload : 2014-07-02 12:15:08

Size : 240.45 KBs
Upload : 2014-07-02 12:41:28

Size : 142.61 KBs
Upload : 2014-07-02 12:41:28

Size : 168.93 KBs
Upload : 2014-07-02 12:41:28

Size : 329.24 KBs
Upload : 2016-10-14 08:27:30
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


SYSP
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


SYSP-KM © 2014

Generated 0.850255 sec.