การใช้งาน Google Apps for Education

customLogo.png

 Google Apps for Education  โรงเรียนสงวนหญิง

บทความโดย นายสันติชัย บุญรักษ์

โรงเรียนสงวนหญิง  ได้ส่งตัวแทนครูเข้ารับการอบรม  Google Apps for Education และได้นำมาขยายผลให้กับคณะครู บุคลากร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557  โดยมีกิจกรรมให้ครูสมัครใช้เมล์  มีการใช้งาน google Drive ,form,การใช้งานเอกสาร,การใช้งานนำเสนอ,  โดยมีรูปแบบการขยายผลในวงแคบๆ ดังนี้  ครูที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ  ครูสันติชัย บุญรักษ์  ครูหัวหน้าโครงการ ครูสมหมาย  สวนดอกไม้  ครูตัวแทนวิทยากรประจำกุล่มสาระฯ มีรายชื่อดังนี้  นายณรงค์ ชูศรีชัย นายวุฒิจักร สิงห์บุตร นางสาวนาตยา      นวมทิพวัลย์  นางสาวสมฤดี แจ้งข่าว  นางสาวสมหญิง  ไกลหา นางสาวมนัสนันท์ ศรีสังข์งาม นางสาวบุษบา น้ำค้าง  นางสาวแพร สมใจเพ็ง

          นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่นักเรียน  ม.5/1,ม.5/2,ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8,ม.5/9 และนักเรียนที่ครูผู้เข้ารับการอบรมจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน    

          ครูและนักเรียนได้อะไรจากการใช้ Google Apps for Education 

  1. ได้ @Gmail.com  เป็น  @sysp.ac.th  มีหนึ่งเดียวในโลก เป็นสังคมเครือข่ายสงวนหญิง
  2. ได้เนื้อที่ฟรี  30 gb  
  3. มีบริการ  อีเมล์ , การสร้างเอกสาร,การสร้างงานนำเสนอ,การใช้งานแบบฟอร์ม,การอัพโหลดข้อมูล
  4. การใช้งาน  google+ สำหรับงานด้าน Social Media ต่างๆ  ทาง Google ป้องกันเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้  มิฉะนั้น บัญชีผู้ใช้จะถูกตัดสิทธิ์การใช้งาน
  5. และมีแอพพลิเคชั่นของกูเกิลดาวน์โหลดอีกมากครับ 

นักเรียนหรือบุคลากรท่านใดมีปัญหาหรือต้องการใช้งาน  Google Apps for Education  ติดต่อได้ที่ครูสันติชัย บุญรักษ์ และวิทยากรประจำกลุ่มสาระฯ  ทุกท่านได้ครับ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Kru-Tar

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี