ข้อมูล และ สารสนเทศ (Data and Information)

        ข้อมูล (Data) เป็นคำที่คุ้นหูทุกๆท่านกันใช่ไหมละครับ เช่น ข้อมูลสิ้นค้า ข้อมูลส่วนตัว โดย ถ้าอ้างอิงตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานแล้ว ข้อมูล หมายถึง 'ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สําหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ' และในทางคอมพิวเตอร์ ผมก็คิดว่าความหมายก็ไม่ต่างกันมาก  ข้อมูล คือ สิ่งที่คอมพิวเตอร์รับรู้ ประมวลผลได้ และ แสดงผลได้ ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลข รูปภาพ ตัวอักษร

data in com.jpg
ภาพที่ 1 ข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์ 
        จากภาพที่ 1 แสดงถึงข้อมูลต่างๆที่มีในคอมพิวเตอร์ และนอกจากข้อมูลแล้ว จะต้องพูดอีกคำหนึ่งตามมาด้วยเสมอ เหมือนเป็นพี่น้องกันเลยที่เดียว คือ สารสนเทศ (Information) และอาจเรียกติดๆกันว่า ข้อมูลสารสนเทศ หรือ ข้อมูลและสารสนเทศ 

        สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูล ที่ผ่านการการประมวลผลแล้ว และ ต้องมีประโยชน์ ย้ำอีกทีนะครับ จะต้องมีประโยชน์เพราะถ้าหากไม่เกิดประโยชน์ ถึงจะเกิดการประมวลผลแล้วก็ไม่นับเป็นสารสนเทศ ยกตัวอย่่าง 


ตารางที่ 1 ข้อมูลนักเรียนที่ชื่นชอบดารา

ชื่อ
สกุล
ดาราที่ชอบ
นักเรียน1
สกุล1
กัน นภัทร
นักเรียน2
สกุล2
กัน นภัทร
นักเรียน3
สกุล3
กัน นภัทร
นักเรียน4
สกุล4
กัน นภัทร

        จากตารางที่ 1 คือข้อมูลปกติ เป็นตัวอักษร ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ถ้าเรานำมาผ่านกระบวนการคิด ได้ผลว่า นักเรียนกลุ่มนี้ 100% ชอบ กัน นภัทร์ (กระบวนการคำนวณทางคณิตศาสตร์) ท่านคิดว่าถ้านำสินค้าที่มี กัน นภัทร์ เป็นพรีเซ็นเตอร์มาขาย จะขายนักเรียนกลุ่มนี้ได้หรือไม่ เห็นไหมครับ!!! ประมวลผลแล้วเกิดประโยชน์ 

        แต่ สารสนเทศนี้ยังมีข้อบกพร่องคือ น้อยเกินไป นักเรียนเพียง 5 คนยังทำกำไรได้ไม่คุ้ม และ เป็นข้อมูลที่จัดทำเมื่อไรก็ไม่รู้ ถ้าจัดทำมา 5 ปีแล้วจะมาใช้ตอนนี้ก็คงไม่เข้าท่า ดังนั้น สารสนเทศที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ครับ
  • มีความสัมพันธ์กัน (relevant)  สารสนเทศเทศที่ดีต้องมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน ต้องสัมพันธ์กับข้อมูลเดิมก่อนเป็นสารสนเทศ
  • มีความทันสมัย (timely) ต้องมีความทันสมัยไม่ล้าหลังเช่นสารสนเทศของดาวพลูโตที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวแคระแล้ว
  • มีความถูกต้องแม่นยำ (accurate) ต้องมีความถูกต้องเช่นสารสนเทศของเงินในธนาคารจะต้องถูกต้องแม่นยำเสมอ
  • มีความกระชับรัดกุม (concise) มีความกระชับ เข้าใจได้ง่าย มีความยาวที่พอเหมาะ
  • มีความสมบูรณ์ในตัวเอง (complete) ต้องดูแล้วรู้ เข้าใจ และนำไปใช้ได้ในทันที เรียกว่ามีความสมบูรณ์ มีความหมายในตัวเอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Krumod

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี