ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 ปุ๋ยน้ำชีวภาพ หรือที่เรียกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ ขยะหอม น้ำสกัดชีวภาพ หรือ EM (Effective Microorganisms) คือ สารละลายที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆของพืชหรือสัตว์ โดยการหมักในสภาพไร้อากาศ 

          ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่หมักจนได้ที่แล้วจะมีสีน้ำตาลเข้ม ซึ่งประกอบด้วยสารอาหาร ดังนี้ 
- ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
- ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน 
- ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ เหล็ก ทองแดง แมงกานีส

          ปุ๋ยน้ำชีวภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

- ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ผลิตจากพืชหรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้รสเปรี้ยว เศษผลไม้สีแดงสีเหลือง พืชสมุนไพร 
- ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ผลิตจากสัตว์ ได้แก่ ปลา หอยเชอรี่ ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจากพืชหรือขยะเปียก

ส่วนผสม 
- เศษวัสดุเหลือใช้ 0.5 ถัง 

- กากน้ำตาล 1 ลิตร 
- น้ำหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร 
- น้ำสะอาด 0.5 ถัง

อุปกรณ์ 
- ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาด 20-40 ลิตร 

- ถุงปุ๋ย

วิธีทำ 
- เติมน้ำสะอาดลงในถังพลาสติก จากนั้นเติมกากน้ำตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ ผสมให้เข้ากัน 
- นำเศษวัสดุใส่ถุงปุ๋ย ผูกปากถุง แล้วนำไปแช่ให้จมเป็นเวลา 7 วัน โดยเก็บในที่ร่ม ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ผลิตจากสัตว์

ส่วนผสม 
- เศษวัสดุเหลือใช้ 0.5 ถัง 
- กากน้ำตาล 1 ลิตร 
- น้ำหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร 
- น้ำสะอาด 0.5 ถัง

อุปกรณ์ 
- ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาด 20-40 ลิตร 

- ไม้สำหรับคน

วิธีทำ 
- เติมส่วนผสมทั้งหมดลงในถังแล้วปิดฝา หมักไว้ในที่ร่ม เป็นเวลา 1-2 เดือน 

- คนส่วนผสมอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการหมัก เพื่อให้เกิดการย่อยสลายดีขึ้น 
ประโยชน์ของปุ๋ยน้ำชีวภาพ

ประโยชน์ของปุ๋ยน้ำชีวภาพ

- ใช้เป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
- ใช้ในการกำจัดน้ำเสียและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
- ใช้ทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 
- ใช้บำบัดกลิ่นเหม็นต่างๆ เช่น ห้องส้วม กองขยะ ท่อระบายน้ำ 
- ใช้แทนปุ๋ยเคมี 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับปุ๋ยน้ำชีวภาพ 
- การควบคุมปริมาณกากน้ำตาล เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นระหว่างการหมัก 
- การควบคุมการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยไม่ใช้ติดต่อกันหลายวันและ.ใช้ปริมาณที่เข้มข้นสูง 

ที่มา http://guru.sanook.com/2614/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-/

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


khanuengw

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี