kahoot กับการจัดการเรียนการสอน

KAHOOT กับการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1  
โดยครูสามารถนำโจทย์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว หรือสามารถสร้างเองได้ด้วยตนเอง โดยเนื่องจากครูอิ่มเองเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ไม่เก่งการเขียนภาษาอังกฤษซักเท่าไร จึงใช้โจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่สอนนำมาใช้ได้เลย และนักเรียนก็ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และจดจำคำศัพย์วิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นพร้อมๆกับความสนุกสนานด้วย ดูได้จากคลิปตัวอย่าง จากนักเรียน ม.1/3 และ ม.1/4 ปีการศึกษา 2558


Kahoot คือ โปรแกรมที่สามารถเล่นเกมส์ผ่านทางเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ และ แอพพลิเคชั่น
จากแอนดรอย เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน

      วิธีการสร้างแบบทดสอบของ Kahoot! ก็ง่ายดาย
เพียงเข้าไปที่ Kahoot.it
แล้วเข้าไปที่ getkahoot.com (ตามวงกลมและลูกศรสีเหลือง ดังภาพ)


หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ก็สมัครให้เรียบร้อย
โดยไปที่ GET MY FREE ACCOUNT
เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยให้เข้าไปที่ SIGN INใส่ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม SIGN IN


เราสามารถสร้างแบบทดสอบได้ 3 รูปแบบ คือแบบ Quiz แบบ Discussion และแบบ Survey แต่ที่ใช้บ่อยคือแบบ Quiz


ระบบจะให้เราตั้งชื่อของ Quiz
ซึ่งใช้ได้ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระบบจะให้เราใส่รายละเอียดข้อคำถามในแต่ละข้อเราก็ตั้งโจทย์ปัญหาที่ช่อง Question ได้เลยค่ะ และตัวเลือกตอบก็ใส่ตรงช่อง Answer แล้วเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องเมื่อดำเนินการข้อแรกเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Add question เพื่อดำเนินการสร้างข้อคำถามต่อไปเมื่อเราสร้างข้อคำถามเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะนำข้อคำถามเก็บไว้ใน My Kahoots
เมื่อเราต้องการเรียกใช้ Quiz เรื่องใด ก็กดไปที่ Playเช่นหากเลือก Quiz เรื่อง “วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 
ระบบก็จะแสดงหน้า Quiz name แล้วเราก็กด Launch  เพื่อเป็นการเริ่มกิจกรรม Kahoot!


ระบบก็จะนำไปสู่หน้าเริ่มต้นและแสดงรหัส Gam-pin    เพื่อให้ผู้เรียนของเรามา Join ผ่านมือถือโดยระบบก็แสดงจำนวน Players และชื่อที่ Sign in เข้ามาได้ด้วย

เมื่อเริ่มกิจกรรมการประเมินผลผ่าน Kahoot!  ระบบจะทำการรวมคะแนนเพื่อเป็นข้อมูลให้ด้วยว่าใครคือ The Winner และก็เตรียมของรางวัลเพื่อเป็นการเสริมแรงให้กับนักเรียนได้เลย แค่นี้บรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไป เป็นห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความสนุกได้ง่ายๆแล้วคะ
ขอบคุณที่มาจาก
 http://www.oknation.net/blog/learning/2014/11/15/entry-1
http://umaporn52225.blogspot.com/2015/04/kahoot.html

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KruImm

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์