แนวคิดที่ผิดเพี้ยนไปเกี่ยวกับแรงยกบนปีกเครื่องบินบทความนี้สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเท่านั้น