โครงสร้างอะตอม

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้นำ คือ ผู้ชักพาให้คนอื่น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kruduan

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์