อัตราส่วน

ความหมายของอัตราส่วน
อัตรา (rate) หมายถึง ข้อความที่แสดงความเกี่ยวข้องกันของปริมาณสองปริมาณ  เช่น

       ยาสีฟัน 2 หลอด ราคา 90 บาท  นมถั่วเหลือง 6 กล่อง ราคา 44 บาท

อัตราส่วน (ratio) คือ การเปรียบเทียบจำนวนสิ่งของตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป  โดยใช้สัญลักษณ์ “ : ” อ่านว่า    “ต่อ” แสดงการเปรียบเทียบ เช่น

                    อัตราส่วนของจำนวนยาสีฟัน 2 หลอด ต่อ ราคา 90 บาท เขียนแทนด้วย  2 : 90  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Kmonthip

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คณิตศาสตร์