โหลดไฟล์เสียงฟรี..

orange free sound.jpg

เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ Download ไฟล์เสียงเพื่อใช้สำหรับประกอบการสรา้งผลงานมัลติมีเดีย แบ่งไฟล์ออกเป็น 5 กลุ่มคือ
  • Sound Packs
  • Sound Effects
  • Music
  • Loops
  • Collections
ที่สำคัญสามารถ Download ได้ฟรี Free  เว็บดีๆแบบนี้ครูมดเลยเอามาบอกกัน

http://www.orangefreesounds.com

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Krumod

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี