Krumod Article


ผังงาน (Flow Chart)
        ผังงาน (Flow Chart) หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม โดยเขียนเป็นเครื่องหมายภาพสัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานมีลักษณะเป็นขั้น เป็นตอน ดังชื่อในภาษาอังกฤษ Flow = การไหล Chart = แผนผังหรือแผนภูมิ โดยมีการกำหนดสัญลักษณ์ที่นักเรียนควรจะรู้จักเบื้องต้นดังนี้
flow1.jpg
flow2.jpg
ประโยชน์ของผังงาน
• ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และสามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน

• ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
• ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
• ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

วิธีการเขียนผังงานที่ดี
• ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้

• ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
• คำอธิบายในภาพควรสั้นกระทัดรัด และเข้าใจง่าย
• ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า - ออก

ตัวอย่างที่ 1
การใช้ยาตามฉลากยาที่ปิดข้างขวด แยกตามขนาดการใช้ดังนี้
-อายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน
-อายุ 5 - 7 ปี ครั้งละ 1 เม็ด
-อายุ 8 - 14 ปี ครั้งละ 2 เม็ด
-อายุ 15 ปีขึ้นไป ครั้งละ 3 เม็ด
flow3.png
ตัวอย่างที่ 2
การรอสัญญาณไฟแดงเพื่อข้ามถนน เมื่อไฟแดงจึงจะเดินข้ามถนนได้
flow4.pngรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 67.43 KBs
Upload : 2017-01-26 09:39:26

Size : 68.92 KBs
Upload : 2017-01-26 09:39:26

Size : 33.95 KBs
Upload : 2017-01-26 09:39:26

Size : 22.00 KBs
Upload : 2017-01-26 09:39:26
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Krumod
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


SYSP-KM © 2014

Generated 0.537193 sec.