ผังงาน (Flow Chart)

        ผังงาน (Flow Chart) หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม โดยเขียนเป็นเครื่องหมายภาพสัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานมีลักษณะเป็นขั้น เป็นตอน ดังชื่อในภาษาอังกฤษ Flow = การไหล Chart = แผนผังหรือแผนภูมิ โดยมีการกำหนดสัญลักษณ์ที่นักเรียนควรจะรู้จักเบื้องต้นดังนี้
flow1.jpg
flow2.jpg
ประโยชน์ของผังงาน
• ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และสามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน

• ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
• ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
• ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

วิธีการเขียนผังงานที่ดี
• ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้

• ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
• คำอธิบายในภาพควรสั้นกระทัดรัด และเข้าใจง่าย
• ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า - ออก

ตัวอย่างที่ 1
การใช้ยาตามฉลากยาที่ปิดข้างขวด แยกตามขนาดการใช้ดังนี้
-อายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน
-อายุ 5 - 7 ปี ครั้งละ 1 เม็ด
-อายุ 8 - 14 ปี ครั้งละ 2 เม็ด
-อายุ 15 ปีขึ้นไป ครั้งละ 3 เม็ด
flow3.png
ตัวอย่างที่ 2
การรอสัญญาณไฟแดงเพื่อข้ามถนน เมื่อไฟแดงจึงจะเดินข้ามถนนได้
flow4.png

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Krumod

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี