SYSP Album


วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการประชุมครูผู้ช่วย จำนวน 17 คน โดยมีฝ่ายบริหารร่วมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อาคาร 72 ปี


Comment(s)

Current Page(s) 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015417 sec.