SYSP Album


วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2561 รองฯบำรุง เสียงเพราะดี รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและ คณะกรรมการประจำศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี


Comment(s)

Current Page(s) 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.016848 sec.