SYSP Album


วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเสริมสร้าง เยาวชนคนดีศรีสุพรรณร่วมต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 ให้กับลูกสงวนหญิง โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/13 เข้ารับการอบรม


Comment(s)

Current Page(s) 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015448 sec.