ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ ครู กาญจนา เกิดเอี่ยม
Wink
ครู กาญจนา เกิดเอี่ยม
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่3

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต9

โทรทัศน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

27-28 มีนาคม 2557  อบรมบุคคลากร
2 เมษายน 2557       ครบรอบวันเกิด


11 เมษายน 2557     กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนสงวนหญิง


11 พฤษภาคม 2557   อบรมบุคลากรEmbarassed

สถิติเยี่ยมชม

137434