ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูโอ๋
ครูจิราภรณ์  พุ่มพันธ์วงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
My QRcode KM.png

สถานีโทรทัศน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
27-28 มีนาคม 2557 : ครูติดอบรม ถ้านักเรียนจะส่งการบ้าน ให้ส่งวันที่ 31 มีนาคม 2557

14 พฤษภาคม 2557 : เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ขอให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อย Smile

สถิติเยี่ยมชม

20048

สืบค้นข้อมูล