ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูรุ่ง
ครูพรทิพย์  บุญลือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(
ดนตรีไทย)

โรงเรียนสงวนหญิง
download (1).png

ขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น 1

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียนรู้และวีดิทัศน์ประกอบการเรียน เรื่อง พื้นฐานการปฏิบัติดีดจะเข้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง

ประชาสัมพันธ์