SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้
• แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2560
• การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2560


กิจกรรม


โรงเรียนสงวนหญิง ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น
จากผลงานเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของวัสดุปลุกพืชจากกาแฟที่เหมาะสมต่อการใช้แทนดินปลูก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
“GLOBE Student Research Competition 2018”
ระหว่างวันที่ 28 – 30 มี.ค. ที่ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิก

cacd1bf12755187b89fa252bd92b4a2f317da6b5dad48f1a2f36659b1649a5e0.jpg

----------------------------------------------

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุุพรรณบุรี
บริหารงานโดยผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอขอบคุณ...คณะครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และคนสำคัญ 'ลูก ๆ ม.๖ ทุกคน'
ที่ทำผลงานเชิงประจักษ์นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอีกครั้ง

29594798_1203554429746904_7295583419285978446_n.jpg

-----------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

30729750_1214359438666403_6811558625237008384_n.jpg

-----------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ในโอกาสได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
(Monbukagakusho Scholarship 2018)
เรียนฟรีในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี
ณ Bunka Institute of Language
สาขา Business Japanese Interpreting
นางสาวบุญศร จงใจสุรธรรม ม.6/10
ได้รับคัดเลือก 1 ใน 9 จากจำนวนผู้เข้าสอบ 82 คน


30442917_1208766335892380_3042411853025116160_n.jpg
-----------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
นายธนธันว์ แป้นสุวรรณ ชั้น ม.6/10
สอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
และนางสาวปวีณ์นุช ทรัพย์เชี่ยวชาญ ชั้น ม.6/9
สอบ O-NET วิชา ภาษาไทยได้ 95 คะแนน
สูงสุดในจังหวัดสุพรรณบุรี

29791821_1201200393315641_8589157717361224748_n.jpg19060226_1201177106651303_1038059122735748761_n.jpg
-----------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
anigif.gif
-----------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
anigif.gif
-----------------------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในการส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทางดิน
และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
“GLOBE student research competition 2018”
สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท20 กรุงเทพฯ วันที่ 28-30 มีนาคม 2561
ซึ่งผลการแข่งขันโครงงานระดับ ม.ปลาย เรื่อง
การศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของวัสดุปลูกพืชจากกากกาแฟเพื่อใช้แทนดินปลูก
“ได้รับโล่รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น”
พร้อมเงินสด 4,000 บาท คณะผู้วิจัยได้แก่
น.ส.ศุภารมย์ ณ กลองดี, น.ส.สุณัฐชา พวงศุภวิวัฒน์
และนายธนพล ขุนสังวาลย์
ครูที่ปรึกษา นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
ระดับ ม.ต้น เรื่อง ศึกษาวิธีการลดปริมาณน้ำมันเครื่องเก่า
และสารปนเปื้อนในดินด้วยวัสดุธรรมชาติ
ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
คณะผู้วิจัยได้แก่ ด.ช.จิรวัฒน์ พันธุ์ชัย, ด.ญ.พณิชา ประสาทเขตต์
และ ด.ญ.ศันสนี อังศุถวิล ครูที่ปรึกษา น.ส.เพ็ญพิชชา กิจลาภ
และนางลำดวน บุญรังษี โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วม
การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ GLOBE student exchange program
ณ ประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิก


1111.gif

-----------------------------------------------------
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารงานโดย ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ สงวนหญิงและ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18
เกมส์การแข่งขัน 'Robo Rescue' ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สุขุมวิท29 กรุงเทพฯ วันที่ 30 เมษายน 2561 ต่อไป
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ น.ส. จารุวรรณ วิจิตร์แสงศรี และนายธนพล ขุนสังวาลย์
ครูที่ปรึกษา นายยอดชาย ขุนสังวาลย์

1.gif

-----------------------------------------------------

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยท่านวราวุธ ศิลปอาชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
และผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นประธานกิจกรรม
คืนดวงใจแก่พ่อแม่
anigif.gif

-----------------------------------------------------
28951450_1183747358394278_3549611292698345472_n.jpg
-----------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญสม ศรีศักดา
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัล “รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง”
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560


anigif.gif
------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

-------------------------------------------------------------------------------------
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำลูกสงวนหญิง จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการ 'อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน' ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติ กวางสี หนานหนิง จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-19 10:11:43 16
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 6.00 น. ดร.นิติกร ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เดินทางส่งกำลังให้กับคณะครูและลูกสงวนหญิง โครงการ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ SUMMER SCHOOL ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2561 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นำคณะครู 6 คน และนักเรียน 34 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว...
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-15 17:00:38 17
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 #1 “รวมใจน้องพี่ รักษ์ประเพณีสงกรานต์” มิตรภาพ...ความรัก...ความผูกพัน ของเราชาวสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-10 20:49:46 21
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและนโยบาย ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-08 14:56:21 23
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารงานโดย ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานในพิธีประชุมผู้ปกครองและ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-08 14:50:30 31
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในโครงการ English Program : EP และบริษัท SPVI นำเสนอ MacBook ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 เวลา 14.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EP ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 รูปภาพ 16 ภาพ ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-08 14:49:14 23
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารงานโดย ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันวงศ์ชนะ นำฝ่ายบริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธี “วันจักรี” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-08 14:48:06 20
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุม ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุม ณ อาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-08 14:46:59 20

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
สร้างโดย : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
สร้างโดย : Kru-Tar

 ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


สถิติ
เยี่ยมชม
1278667  
ระบบงานภายใน

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014

Generated 0.967353 sec.