กิจกรรม

 

 

 

--------------------------------------------------------

 

โรงเรียนสงวนหญิงจะจัดทำทำเนียบรุ่น ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่น

กรอกรายละเอียดตาม link หรือ scan qr code ขอขอบพระคุณค่ะ ❤

https://bit.ly/2BZF5GU

 

 

-----------------------------------------------------------------

กำหนดการงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานนิทรรศการ

“Open House เลิศล้ำวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส.ญ.”

รายละเอียด คลิก

    

 

mail รายละเอียดสำหรับการแข่งขัน
หัวข้อบทกลอนสำหรับใช้ในแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ

        

-----------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------

ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
ฝ่ายบริหาร บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารในจังหวัดสุพรรณบุรี
และแขกท่านผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับ
'นายโยธิน พูลกำลัง' ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนสงวนหญิง

 

---------------------------------------------------------------------

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.วิชาเคมี
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
นำโดย ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ประธานศูนย์ พร้อมด้วยคณะตัวแทน
ครูวิทยากร และนักเรียน โรงเรียนสงวนหญิง
เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.
และร่วมงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ผ่านรับทุนพัฒนาโครงการรอบแรก ภาคตะวันตก
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)
>>>โครงการที่ 1 :
โปรแกรมวินิจฉัยโรคเบื้องต้นโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ
หมวดโครงการ : โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
ผู้พัฒนา :
1) เด็กหญิงจรัณญา กัลยาณพจน์พร ม.2/4
2) เด็กชายสรวิชญ์ เผ่าอินทร์จันทร์ ม.2/4
ครูที่ปรึกษา : ครูศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
>>>โครงการที่ 2 :
นวัตกรรมเครื่องสูบน้ำสำหรับนาข้าวยุค Thailand 4.0
หมวดโครงการ : โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
สำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ผู้พัฒนา :
1) นางสาวสิตานันท์ ก่ำพันธ์ดี ม.5/10
2) นางสาวพณิชา ประสาทเขตท์ ม.5/10
3) นายณรฐพล มุ่งดี ม.5/10
ครูที่ปรึกษา : ครูยอดชาย ขุนสังวาลย์

---------------------------------------------------------------------

ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ด้านการศึกษา ระหว่าง Lodi High School
และ Sa-nguan Ying School
ณ รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

---------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
นางสาวพุธิตา พันธุ์ทุ้ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17)
การแข่งขันแบดมินตัน TOT-SportsMaaX CUP 2019
ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2562
รับรองการแข่งขันโดย :
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

--------------------------------------------------------------

ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
นำคณะครู และนักเรียนโครงการ English Program
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 19 คน
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน และทำ MOU
ระหว่าง SA-NGUAN YING SCHOOL และ
LODI HIGH SCHOOL รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562

---------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีลูกสงวนหญิง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.(โครงการ SMART CLASS)
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2562
ผลการแข่งขัน :
รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล
รางวัลวับเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล

 

---------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิราภัค พูลกำลัง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน
Belt and Road Teenager Maker Camp
รับรางวัล “นำเสนอโครงงานยอดเยี่ยม”
ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 24 – 30 กันยายน 2562
โครงงาน : ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืชที่มีฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดิน
ครูที่ปรึกษา : คุณครูพิมพ์รดา เพิ่มพูน และคุณครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา

---------------------------------------------------------------------

ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
เข้ารับโล่รางวัล 'GLOBE STAR
AWARDS 2019' ในงาน 20 ปี
โครงการ GLOBE ประเทศไทย
ณ โรงแรมเอส 31 กรุงเทพมหานคร

 

---------------------------------------------------------------------

ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้ารับเกียรติบัตร “คณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA'
พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับ
“รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA'
จากท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ สุวรรณภูมิ

จังหวัดสมุทรปราการ

 

ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

สถิติเยี่ยมชม

2114969

SYSP

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล

KMe : SYSP-KM © 2019