ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนนักเรียน  ดาวน์โหลด

ตารางเรียนซ่อมเสริมนักเรียน              ดาวน์โหลด

ตารางเรียนติวโอเน็ตนักเรียน              ดาวน์โหลด

ตารางเรียนวิชาศิลปะ                          ดาวน์โหลด

ตารางสอนครู                     ดาวน์โหลด

ตารางการใช้ห้องเรียน       ดาวน์โหลด

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                   ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                   ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                   ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                   ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                   ดาวน์โหลด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ