ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสงวนหญิง ปีการศึกษา 2567

 

mail ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ              ดาวน์โหลด

yesใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ   ดาวน์โหลด

yesใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ      ดาวน์โหลด

yesใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ   ดาวน์โหลด

yesใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   ดาวน์โหลด

mail ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ             ดาวน์โหลด

yesใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program   ดาวน์โหลด

yesใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Smart Class   ดาวน์โหลด

mail ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ              ดาวน์โหลด

yesใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ   ดาวน์โหลด

mail ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ            ดาวน์โหลด

yesใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub (โควตา)   ดาวน์โหลด

yesใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub (นร.ทั่วไป)   ดาวน์โหลด

yesใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE   ดาวน์โหลด

mail หนังสือรับรองการอยู่อาศัยกรณีเจ้าบ้านเป็นผู้ปกครองซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บริการ           ดาวน์โหลด

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ