SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง คุณครูผู้ฝึกซ้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 🚫 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีทีมเข้าแข่งขันกว่า 100 ทีมจากทั่วประเทศ 1. นายกวินภพ ทองนาค ม.6/11 2. นางสาวฐิติพร เลาหสูต ม.5/2 ครูผู้ฝึกซ้อม 1. ครูชมัยพร แก้วปานกัน 2. ครูขณิศรา ต้นสอน 🚫 รางวัลชมเชยการประกวดอ่านออกเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวชาลิสา ทองน้อย ม.6/10 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกาญจนา เกิดเอี่ยม เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 20:05:11 7
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารพร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 20:00:56 7
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมสตาฟโค๊ช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคกลาง การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี “สพฐ.เกมส์” ปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:58:29 7
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมสตาฟโค๊ช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคกลาง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี 'สพฐ.เกมส์” ปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:54:34 7
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ Kasetsart Rocket Championship ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. นายธนาคิม หนูนุรักษ์ 2. นางสาวสิริมา ประสิทธิ์ผล 3. นางสาวชนิดา สายนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 >>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 1. นางสาวปิยธิดา บัวทอง 2. นายธีรภัทร ศรีไวพจน์ 3.นายวริทธิ์ ถาวรวสุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 >>>ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูอินทิรา เกตุอินทร์ คุณครูภัทรพล พุ่มเข็ม คุณครูสุรัตน์ ชุ่มทอง จัดโดย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:48:27 7
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 รองธีรพล ขยันการนาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำคณะครูฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล เข้าศึกษาดูงาน 'งานการเงิน บัญชี และพัสดุ' โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ฝ่ายบริหารทุกฝ่าย และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:46:58 7
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมงาน 'วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)' จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี เขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:45:38 7
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงและคณะครู ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 (ปีงบประมาณ 2562-2564) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:44:08 8
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับฝ่ายบริหารและคณะครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ในโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล แนวทางการดำเนินงานรับการประเมิน OBECQA ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:39:30 3
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมรักษ์มารยาท จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:36:11 3
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 บรรยากาศคุ้นตากับการตรวจผม เครื่องแต่งกาย ของลูกสงวนหญิง เดือนละ 1 ครั้ง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:34:38 3
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร คณะครู และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง รับการตรวจสอบ รายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยคณะกรรมการผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:32:33 3
Preparation Course สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการ English Program เรียนวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:29:01 3
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำฝ่ายบริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธี ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:24:53 3
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ จำนวน 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-06 09:23:12 57
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมสตาฟโค๊ช การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “สพฐ.เกมส์” ปี 2561 รอบคัดเลือกภาคกลาง 20 จังหวัด ***รุ่นอายุ 15 ปีหญิง โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนบดินทรเดชาฯ กรุงเทพมหานคร 2:1 เซต ด้วยคะแนน 23:25, 25:21 และ 18:16 ***รุ่นอายุ 18 ปีหญิง โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ จังหวัดปทุมธานี 2:0 เซต ด้วยคะแนน 25:5 และ 25:1
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-06 09:17:01 25
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง เด็กหญิงสายสวรรค์ พลเสน นักเรียนชั้นม.2/13 รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภท 58 กิโลกรัม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-06 09:16:14 23
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 15:23:07 23
Preparation Course สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการ English Program เรียนวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 15:21:40 20
โครงการ English Program โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล 'U.S. History Class' สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มเรียนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - 18 มกราคม 2562 ณ ห้อง 241
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 15:19:51 18
กำลังแสดงหน้า 1/66
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.890285 sec.