SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
คณะครูและลูกสงวนหญิงเดินทางเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 29 เมษายน 2562 จัดโดย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 14:03:38 10
โครงการ ENGLISH PROGRAM : EP โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำลูกสงวนหญิง จำนวน 35 คน และคณะครู จำนวน 7 คน เข้าร่วมโครงการ SUMMER SCHOOL ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:58:48 16
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และ ดร.กัลยาณี จิตร์วิริยะ ครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมประชุมกับศึกษานิเทศก์ สพม.9 และคณะกรรมการประเมิน เพื่อสรุปผล การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:57:13 10
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูแลช่างผู้รับเหมา เพื่อปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ให้ทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกสงวนหญิง และรองรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:55:21 14
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2561 ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี รดน้ำขอพรท่านผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เนื่องในวันสงกรานต์...ปีใหม่ไทย ขอให้ท่านผู้อำนวยการและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:53:30 14
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:52:10 11
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง คุณครูผู้ฝึกซ้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 'รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ' การประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดและ จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ ปี 2562 และได้รับสิทธิ์การเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่างประเทศ รอบที่ 2 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ ถุงแอคติเวเตตคาร์บอนเพื่อยืดอายุการสุกลดกลิ่น และป้องกันการกระแทกสำหรับขนส่งทุเรียน : Activated carbon bag to prolong ripening dissolve and prevent durian transport นักเรียนเจ้าของผลงาน : เด็กหญิงศรัณยา ศรีโปฎก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ทวีสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ครูที่ปรึกษา : นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:51:24 11
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานจัดงาน 'รวมใจน้องพี่...รักษ์ประเพณีสงกรานต์' บรรยากาศอบอุ่นสุดประทับใจ...
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:46:21 14
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมพิธีดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:44:40 5
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online กิจกรรมการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณ ห้องประชุมอาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:43:52 5
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครู รับมอบตัวและ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:42:03 5
วันที่ 8-9 เมษายน 2562 คณะครูและลูกสงวนหญิงเข้าร่วมอบรม 'โครงการสร้างแกนนำเพื่อนใจวัยทีน จังหวัดสุพรรณบุรี' โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:34:46 5
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สหวิทยาเขตนเรศวร และสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:32:23 7
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 คณะกรรมการ ปปช. จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสงวนหญิง โดยมี ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:30:33 5
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานการอบรมครูและนักเรียน 'โครงการสร้างแกนนำเพื่อนใจวัยทีน จังหวัดสุพรรณบุรี' โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง 'อบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 8-9 เมษายน 2562 อบรมรุ่นที่ 5 วันที่ 10-11 เมษายน 2562'
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:27:36 5
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 ร่วมให้เกียรติพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:24:54 5
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:19:46 5
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฝ่ายบริหารและข้าราชการครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมรับขบวนพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้แก่ สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:17:24 5
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมรางวงศ์ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:14:00 5
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 รองฯเนตร์ชุกร หอมไม่วาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกิจกรรม 'รวมใจน้องพี่ รักษ์ประเพณีสงกรานต์'
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:11:43 5
กำลังแสดงหน้า 1/78
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.917122 sec.