SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย เข้าร่วมการพัฒนาผู้บริหาร “โครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา สู่การเป็นผู้นำการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ เสริมสร้างศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา” จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2561 ณ รายาบุรี รีสอร์ท ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-16 10:42:01 6
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-16 10:40:05 5
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล กับฝ่ายบริหารและคณะครูจาก โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน การบริหารจัดการห้องสมุด และการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:58:50 12
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานโดมหน้าเสาธง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:55:57 13
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน “โครงการอบรมศิลปะการต่อสู้กังฟูและนาฏศิลป์จีน” ประจำปี 2561 ให้กับลูกสงวนหญิง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:54:16 14
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โครงการ Education Hub เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตร “กิจกรรม DAY TRIP ACTIVITY” ณ บ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:52:34 16
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 รองฯนงลักษณ์ ศุภโสภณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง คณะครู และคณะสภานักเรียน เป็นตัวแทน นำเงินช่วยเหลือมอบให้ครอบครัว นางสาววราภรณ์ บุญมีประเสริฐ ชั้น ม.6/8 ที่บ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ เป็นจำนวนเงิน 33,716.50 บาท
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:50:48 13
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพครูและ บุคลากรของโรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:49:34 12
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และดร.กัลยาณี จิตร์วิริยะ ครูโรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินฯ OBECQA และจัดทำแนวทางการดำเนินการ Coaching เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:48:37 13
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ รับการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านการแนะแนว ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจำปี 2561 โดย นายชาติ สว่างศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา สพม.9) เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ณ อาคาร 72 โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:47:07 12
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ASEAN DAY โดยมีผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ” มากันครบทีม สนุกสนานกับกิจกรรมในฐานมากมาย อาทิเช่น ซุ้มความรู้เปิดประตูสู่อาเซียน จำหน่ายอาหาร และการประกวดมิสอาเซียน SY2018 ร่วมกันรังสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และลูกสงวนหญิงค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:43:55 8
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5, 2/5 และ 3/5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องมัลติมีเดียและห้องโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:42:32 8
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้กับตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:40:23 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวาดภาพอาเซียน ผลการประกวด coming soon ค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:38:53 8
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมคณะครูและลูกสงวนหญิง ร่วมกิจกรรม 'ศาลจำลอง' ตามโครงการ 'เทิดพระเกียรติ วันรพี 61' ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 5 ศาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:37:21 8
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา จากนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 ในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:33:32 8
วันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 โอกาสและประสบการณ์ดี ๆ ของลูกสงวนหญิง ที่ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 15 ทีม จากทั่วประเทศ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพียงทีมเดียว จำนวน 6 คน ให้เข้าร่วมเข้าค่ายโครงการ 'ต่อกล้าให้เติบใหญ่' รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 โดยได้รับทุนสนับสนุน พัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริง จำนวน 50,000 บาท โดยมีคุณครูศุภจินต์ มีมุข และคุณครูพิมพ์รดา เพิ่มพูน เป็นที่ปรึกษาโครงงานและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:31:54 8
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์สอบวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “7th TMC-Preliminary National Examinations (Pre-NE)” จัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:30:15 7
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ ครูหัวหน้าคณะ และครูที่ปรึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักเรียน นางสาววราภรณ์ บุญมีประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คณะปาริชาต ที่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 3 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:28:41 8
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ลูกสงวนหญิง​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2, 3 เข้าร่วม​กิจกรรม​การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ​ครั้งที่​ 15​ (นานาชาติ)​ รอบเจียระไนเพชร​ 莎完莹学校 高三二,三班的学生, 参加第 15届 “汉语桥-宝石王杯” 国际汉语大赛。 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-13 12:27:58 8
กำลังแสดงหน้า 1/56
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.920455 sec.