SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 'ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:54:10 3
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำ โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จุดภาคกลาง (22 จังหวัด) ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:52:48 2
'สัปดาห์แห่งการตรวจสุขภาพ' โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอกราบขอบพระคุณคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของโรงพยาบาล ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพลูก สญ. ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:50:21 3
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ได้รับการคัดเลือกถ่ายทำรายการรถโรงเรียน นำเสนอผลงานดีมีคุณภาพของชาวน้ำเงินขาว โดยจะออกอากาศทางช่อง GMM ในวันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:48:27 3
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ลูก ๆ สงวนหญิงเข้าร่วมโครงการ 'ลอริเอะSis2Sis ส่งต่อความมั่นฉบับพี่น้องพร้อมรับวัยสาว' ดูแลตัวเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:46:27 3
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง คณะกรรมการดำเนินงาน 'การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำ โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ' ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดการประชุม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:44:23 3
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 กลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 800 คน จาก 27 โรงเรียน ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี นักเรียน ม.4/10 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสงวนหญิง ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้แนวคิด สร้างแรงบันดาลใจ และความรู้ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จากพี่วิทยากรที่ประสบความสำเร็จเป็น CEO อายุน้อยร้อยล้าน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:41:43 3
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงและคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน “รางวัลชมเชย” สาขา Environmental Quality เรื่อง Unlocking The Secrets of Nature; Mystery of Mudcracks ในการร่วมเข้าประกวดโครงงานโอลิมปิกวิชาการ (Genius Olympiad 2018) ณ State University of New York at Oswego เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น 1 ใน 2 โรงเรียน ตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมประกวด โครงงานโอลิมปิกวิชาการ (Genius Olympiad 2018) ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย นางสาวผลิดา ยงพิศาลภพ ม.4/9 และ นางสาวอารียา เตียววิไลย ม.4/10 คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,200 คน จาก 72 ประเทศ ทั่วโลก มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าสมัครร่วมงาน 897 โครงงาน แต่ผ่านการคัดเลือกและยอมรับจากผู้จัดงาน ให้เข้าแข่งระดับนานาชาติเพียง 406 โครงงาน ซึ่งโรงเรียนสงวนหญิง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 406 โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก นำทีมในการแข่งขันโดยท่าน สุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสงวนหญิงขอกราบขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้ลูกส.ญ.ได้รับประสบการณ์ที่ดี นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและประเทศชาติ ลูกสงวนหญิงสามารถขึ้นไปโบกธงชาติไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-17 11:47:44 17
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ผอ.นพดล คำเรียง ผอ.สุขวิทย์ ปู้ทอง และดร.ณัชพล กาฬภักดี วิทยากรอบรม 'หลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560 และการใช้โปรแกรม LOGBOOK' ณ อาคารศิลปอาชา โรงเรียนอู่ทอง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-17 11:45:38 9
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ผอ.คำรณ รูปสูง นายกสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-17 11:44:06 9
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายศุภฤกษ์ ศุกรเสพย์ ผู้พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายกับลูกสงวนหญิง โดยมีดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-17 11:41:20 10
นพฤษหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง น.ส.ฐิติพร เลาหสูต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย และ ด.ญ. ณัฐสุดา ฉิมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-17 11:35:24 12
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ท่านรองฯนงลักษณ์ ศุภโสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสงวนหญิง และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ในโอกาสศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-17 11:32:32 9
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสงวนหญิง ทีมวิทยากรให้การอบรม เชิงปฏิบัติการ 'ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู (Logbook for teacher)' สำหรับคุณครูโรงเรียนสงวนหญิงทุกกลุ่มสาระฯ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-12 12:05:49 12
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ และคณะครู ร่วมส่งทีมตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน โครงงานโอลิมปิกวิชาการ ปี 2561 ณ New York USA ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2561 คือ ทีมโครงงานจากโรงเรียนสงวนหญิง และ ทีมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยการนำของนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อนำพาความสำเร็จ ความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย และโรงเรียนสงวนหญิงของพวกเราค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-12 12:04:05 15
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 คุณครูประดับ นาคแก้ว อดีตครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสงวนหญิง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และลูกสงวนหญิง ร่วมเป็นวิทยากร ค่าย 'บูรณาการการเรียนรู้ สู่โครงงาน STEM ศึกษา และนวัตกรรม' สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (The Genius Program) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-12 12:01:28 10
คณะครูและลูกๆสงวนหญิงโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 'พัฒนาทักษะการทำโครงงานฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์' ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-12 11:59:51 13
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และยุวกาชาดลูกสงวนหญิง จำนวน 16 คน ในโอกาสร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-12 11:58:39 12
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร คณะครู และลูกสงวนหญิง ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมโครงงานตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานโอลิมปิกวิชาการ 2561 ณ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-12 11:57:16 13
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดทำพานพิธีไหว้ครู ท่านผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ มอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาท
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-12 11:55:01 11
กำลังแสดงหน้า 1/51
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.884688 sec.