SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสศึกษาดูงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:13:03 61
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการดูแลนักเรียน รับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ในวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:11:36 55
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำลูกสงวนหญิง จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ระหว่างโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี และ Lodi High School สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-19 มีนาคม 2562 โดยมีรองฯธีรพล ขยันการนาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง คุณครูสุพรรณชาติ แปลงเงิน และคุณครูณปภัช พลฤทธิ์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ วันที่ 1 มี.ค. 2562 ออกจากโรงเรียนสงวนหญิงถึงสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางสู่ไต้หวัน วันที่ 2 มี.ค. 2562 เดินทางจากสนามบินชิคาโก้สู่รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ วันที่ 3 มี.ค.62 นักเรียนแลกเปลี่ยนใช้เวลาอยู่กับhost ตอนเย็นมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันระหว่าง host และนักเรียนทุกครอบครัว เรียกว่า potluck วันที่ 4 มี.ค.62 นักเรียนแลกเปลี่ยนมาถึงโรงเรียน ครู Mark แนะนำการปฏิบัติตน ประชุมชี้แจงรายละเอียดโปรแกรม และเยี่ยมห้องเรียนทางไกล วันที่ 5 มี.ค.62 เข้าห้องเรียน STEAM ผลงานชิ้นแรก : ทำการ์ตูนสคริป วันที่ 6 มี.ค.62 นักเรียนเรียน public speaking
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:10:12 62
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสงวนหญิง ประชุมชี้แจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยืนยันการศึกษาต่อเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:09:03 53
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมแสดงความยินดี กับคุณครูโรงเรียนสงวนหญิงในโอกาส ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 'ผู้อำนวยการสถานศึกษา' สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 >>>นางสาวสมหมาย สวนดอกไม้ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ >>>นางสาวทิวากร ดวงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ >>>นายนพรัตน์ ภักมี ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:07:22 56
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับลูก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:06:06 54
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบรรจุและแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:03:15 63
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา ให้กับลูก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:00:53 55
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตฯ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 17:06:37 90
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 17:04:05 126
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนสงวนหญิง ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 17:02:35 105
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 17:01:07 100
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:59:43 103
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้โอวาทและกำลังใจกับลูกสงวนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการสอบข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:57:54 97
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สภานักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยแนะนำให้ลูกสงวนหญิงตระหนักถึงความสำคัญ และเชิญชวนผู้ปกครองไปใช้สิทธิ์ตามวันเวลาที่กำหนด
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:56:28 91
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ครูศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ และครูพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 'Coding and Computing Science' ให้กับครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จำนวน 80 คน โดยมีนายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รองผอ.สพป.สพ.1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:55:09 83
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะครูโรงเรียนศาลาตึก จังหวัดนครปฐม ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:53:24 65
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้การต้อนรับคณะผู้ติดตามและประเมินผล กิจกรรมดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:50:09 61
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของ ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม 'โครงการศึกษาดูงานและ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา' ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:47:38 59
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาส ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:44:50 61
กำลังแสดงหน้า 8/81
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 1.146100 sec.