SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ปิดฉากลงอย่างงดงามกับ 'รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1' การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายรุ่นอายุ 18 ปี ของลูกสงวนหญิง 'สุพรรณิการ์เกมส์' ปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 17:15:40 76
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเยี่ยม 'โครงการยกระดับโรงเรียนระดับอำเภอ วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ และเทคโนโลยี' ณ ห้องประชุมอาคาร 72 ปี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 17:11:51 66
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง ทีมสต๊าฟโค้ชและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 'รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกรีฑาและกีฬาประเภทลาน รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี' และรางวัลรายการต่าง ๆ ดังนี้ >>>รุ่นอายุ 15 ปี 1. วิ่ง 1,500 เมตร อันดับที่ 1 และ 2 2. วิ่ง 4x400 อันดับที่ 2 3. เขย่งก้าวกระโดด อันดับที่ 1 และ 2 4. กระโดดสูง อันดับที่ 3 5. พุ่งแหลน อันดับที่ 1 และ 2 >>>รุ่นอายุ 18 ปี 1. วิ่ง 100 เมตร อันดับที่ 1 และ 2 2. วิ่ง 1,500 เมตร อันดับที่ 2 และ 3 3. วิ่ง 4x400 เมตร อันดับที่ 1 4. เขย่งก้าวกระโดด อันดับที่ 1 และ 2 ในการแข่งขัน 'สุพรรณิการ์เกมส์' จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ประจำปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 17:09:39 71
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง ทีมสต๊าฟโค้ชและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 'รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกรีฑาและกีฬาประเภทลาน รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี' และรางวัลรายการต่าง ๆ ดังนี้ >>>รุ่นอายุ 15 ปี 1. วิ่ง 1,500 เมตร อันดับที่ 1 และ 2 2. วิ่ง 4x400 อันดับที่ 2 3. เขย่งก้าวกระโดด อันดับที่ 1 และ 2 4. กระโดดสูง อันดับที่ 3 5. พุ่งแหลน อันดับที่ 1 และ 2 >>>รุ่นอายุ 18 ปี 1. วิ่ง 100 เมตร อันดับที่ 1 และ 2 2. วิ่ง 1,500 เมตร อันดับที่ 2 และ 3 3. วิ่ง 4x400 เมตร อันดับที่ 1 4. เขย่งก้าวกระโดด อันดับที่ 1 และ 2 ในการแข่งขัน 'สุพรรณิการ์เกมส์' จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ประจำปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 17:08:19 55
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการเลาะเกาะรัตนโกสินทร์ ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ >วัดพระศรีรัตนศาสดาราม >พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร >พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 17:03:52 65
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและจิตอาสาพัฒนาชุมชน สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Education Hub : International Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ บ้านไร่ใจรักรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:59:49 50
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง ทีมสต๊าฟโค้ชและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การแข่งขันกีฬากรีฑา 'สุพรรณิการ์เกมส์' ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 15 ปี 1. ขว้างจักร อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 2. วิ่ง 200 เมตร อันดับที่ 3 3. วิ่ง 800 เมตร อันดับที่ 1 และ 2 4. วิ่ง 4x100 เมตร อันดับที่ 3 รุ่นอายุ 18 ปี 1. วิ่ง 200 เมตร อันดับที่ 1 และ 2 2. วิ่ง 800 เมตร อันดับที่ 2 และ 3 3. วิ่ง 4x100 เมตร อันดับที่ 1 4. กระโดดไกล อันดับที่ 1 และ 2 รายการนี้มีนักเรียนจาก Girl High School ประเทศศรีลังกามาเข้าร่วมการแข่งขัน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:55:48 51
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา ทีมสต๊าฟโค้ชและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย >วิ่ง 3,000 เมตร อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 15 ปีหญิง >วิ่ง 3,000 เมตร อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง >วิ่ง 400 เมตร อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง >ทุ่มน้ำหนัก อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 15 ปีหญิง >ทุ่มน้ำหนัก อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง >พุ่งแหลน อันดับที่ 2 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง >กระโดดสูง อันดับที่ 2 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง การแข่งขัน 'สุพรรณิการ์เกมส์' ประจำปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:52:00 41
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดขยะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 จัดโดยโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมกับ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:51:06 45
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทางด้านทัศนศิลป์สู่แนวทางการศึกษา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิทยากรจากวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:48:56 48
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 'วันคริสต์มาส' ประจำปี 2561 ของโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:44:35 47
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง ทีมสต๊าฟโค้ชและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การแข่งขันบาสเกตบอลชายรุ่นอายุ 18 ปี 'สุพรรณิการ์เกมส์' ประจำปี 2561 โรงเรียนสงวนหญิง ชนะ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ด้วยคะแนน 50 : 46
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:41:40 45
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นประธานการประชุมครูโรงเรียนสงวนหญิง ประจำเดือนธันวาคม 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:39:16 42
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ราย โดยมีฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:37:49 45
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง ทีมสต๊าฟโค้ช และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี โรงเรียนสงวนหญิงชนะโรงเรียนบางปลาม้า 'สูงสุมารผดุงวิทย์'
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:36:51 40
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ และ ครูฐาปนีย์ พลเสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสงวนหญิง และ Stamford International University เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 16:32:21 37
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 จบลงด้วยคะแนนบีบหัวใจท่านผู้ชม การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุ 18 ปี 'สุพรรณิการ์เกมส์' รร.สงวนหญิง ชนะ รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ด้วยคะแนน 55 : 53
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-19 14:57:46 68
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง ทีมสต๊าฟโค๊ชและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ สุพรรณิการ์เกมส์รุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปีหญิง และแชมป์ 4 สมัย รุ่นอายุ 18 ปี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 16:20:01 72
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งศูนย์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 16:19:13 77
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 การประเมินข้าราชการครูโรงเรียนสงวนหญิง เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 ราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 16:15:58 70
กำลังแสดงหน้า 8/75
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.904479 sec.