SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตฯ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 17:06:37 37
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 17:04:05 68
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนสงวนหญิง ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 17:02:35 37
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 17:01:07 39
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:59:43 36
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้โอวาทและกำลังใจกับลูกสงวนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการสอบข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:57:54 39
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สภานักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยแนะนำให้ลูกสงวนหญิงตระหนักถึงความสำคัญ และเชิญชวนผู้ปกครองไปใช้สิทธิ์ตามวันเวลาที่กำหนด
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:56:28 35
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ครูศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ และครูพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 'Coding and Computing Science' ให้กับครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จำนวน 80 คน โดยมีนายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รองผอ.สพป.สพ.1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:55:09 35
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะครูโรงเรียนศาลาตึก จังหวัดนครปฐม ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:53:24 17
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้การต้อนรับคณะผู้ติดตามและประเมินผล กิจกรรมดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:50:09 20
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของ ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม 'โครงการศึกษาดูงานและ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา' ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:47:38 19
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาส ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:44:50 21
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม 'การนำเสนอผลงานนักเรียน' โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-26 16:41:46 18
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสงวนหญิง จำนวน 2 ราย โดยมีท่านรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 15:04:28 43
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัด 'กิจกรรมลับคมสู่อุดมศึกษา' ให้กับนักเรียนชั้น ม.6/10 ระหว่างวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคุณครูผู้ทรงคุณค่า ครูเตือนใจ เรืองหิรัญ ศิษย์เก่า นายชินโชติ ตั้งต้นตระกูล (ติวเตอร์ GAT) และครูผู้สอนที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เสียสละเวลามาเพิ่มศักยภาพ สู่การสอบ GAT/PAT, ONET และ 9 วิชาสามัญ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 15:03:32 45
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ English Program : EP) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครูแนะแนวมาให้ความรู้กับผู้ปกครอง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 15:02:08 39
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์นะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่งและครูผู้ฝึกซ้อม * การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน >>รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ผู้ฝึกซ้อม : ครูมณฑนา รัตนบุรี * การประกวดบรรยายธรรม >>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ฝึกซ้อม : ครูนิลาวรรณ สุวรรณมณี >>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ฝึกซ้อม : ครูมณฑนา รัตนบุรี ***รอบแรกระดับจังหวัดทุกรายการเป็นตัวแทน จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคคณะสงฆ์ ***เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 14:59:07 45
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุจินต์ วาจากิจ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 14:57:55 42
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พันตำรวจโทหญิงมาลินี ปัญญาคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการและ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการการเลือกตั้ง เขต 1-4 เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 14:56:11 41
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกสงวนหญิง ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 14:53:56 46
กำลังแสดงหน้า 2/75
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 3.796925 sec.