SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ คุณครูนพวรรณ วิจิตรบรรจง ในโอกาสย้ายมารับราชการที่โรงเรียนสงวนหญิง สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-21 14:14:06 25
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับบุคลากร จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและโครงการรับครูชาวเกาหลี ณ อาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-21 14:12:18 26
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง มอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-21 14:10:11 23
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในโอกาสนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 14:08:50 32
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย Google Apps for Education' ทบทวนและจัดทำเว็บไซต์ แบบสอบถาม QRCODE และแบบทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2562 ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ วิทยากรโดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย (คอมพิวเตอร์)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 14:02:41 30
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 14:00:14 29
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ประชุมครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 13:58:31 30
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การจัดซื้อจัดจ้างด้วย e-GP' จัดโดย คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 13:56:40 32
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู เข้าร่วมอบรม เรื่อง 'สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย' โดยวิทยากร หลักสูตรจิตอาสา 904 'หลักสูตรหลักประจำ' รุ่นที่ 2/61 'เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์' ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 13:55:18 29
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อม การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ English Program : EP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 วิทยากรจากบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 13:53:57 24
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรม 'สัมพันธ์กัลยา' ของลูก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 13:49:52 29
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดค่าย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 มอบเกียรติบัตรและรางวัลสำหรับลูกสงวนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ทำผลงานดีเด่น
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 13:48:12 23
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมฝ่ายบริหาร และข้าราชการครู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวร วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 13:45:11 24
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 ของลูกสงวนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-16 13:41:58 22
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมฝ่ายบริหาร และข้าราชการครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-06 21:25:43 44
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง การแข่งขันแบดมินตัน รอบคัดเลือกภาคกลาง รายการ 1HAPPYNESS YOUTH LEAGUE 2019 (แบดมินตัน ลีกเยาวชน ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562) สนามที่ 1 : วันที่ 2-3 มี.ค. 2562 1. ด.ญ.ปณาลี มะลินิล ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัล >>ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี >>รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี >>รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 2. ด.ญ.ณัชชา ศรีธำรงค์วัช ชั้น ม.1/2 >>ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 3. นายเจ้าทรัพย์ พงศ์ทวีชัย ชั้น ม4/6 >>รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี สนามที่ 2 : วันที่ 3 พ.ค. 2562 1. ด.ญ.ปณาลี มะลินิล ชั้น ม.2/1 >>ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 2. ด.ญ. ณัชชา ศรีธำรงค์วัช ชั้น ม.1/2 >>ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี >>รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 3. นายเจ้าทรัพย์ พงศ์ทวีชัย ชั้น ม.4/6 >>รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี >>รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 4. น.ส.ปานตะวัน มะลินิล ชั้น ม.5/11 >>รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-06 21:22:36 41
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวร วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-06 21:21:24 42
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง นางสาวจารุวรรณ เล็กเมฆา ม.6/1 และนางสาวกัญจนา ไกรสร ม.6/2 นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนสงวนหญิง ได้เข้าเซ็นสัญญากับสโมสรตะกร้อราชบุรีมังกรไฟ นักเรียนได้รับทุนเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาบริหารธุกิจ ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงซ้อม เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน โบนัสจากการแข่งขัน ชุดซ้อม/ชุดสำหรับแข่งขัน เมื่อจบปริญญาตรีทางสโมสรฯ มีงานรองรับ ขอบคุณ : คุณครูทรงศักดิ์ โชติช่วง และทีมผู้ฝึกสอน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-06 21:20:20 40
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงและ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “รางวัลชนะเลิศ”การประกวดโครงงาน Thailand Junior Water Prize 2019 รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท “โครงงาน เรื่อง ศึกษายับยั้งการทำลายไคติน ของเปลือกไข่ยุงลาย แทนการใช้สารเคมี จากทรายอะเบท” แข่งขันวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท นักเรียน : 1. นางสาวผลิดา ยงพิศาลภพ ม.5/9 2. นางสาวศุภาพิชญ์ อ้งพันธุ์ ม.5/9 นักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษา : นางสาวชวนพิศ บุญช่วย ครูที่ปรึกษา : 1. นางสาวฉันทนา บุญมาก 2. นางลำดวน บุญรังษี 3. นางสาวธัญจิรา ทองมาก และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Stockholm Junior Water Prize ณ ประเทศสวีเดน ในเดือนสิงหาคม 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-06 21:18:54 47
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29-30 เมษายน และวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-05-06 21:10:33 41
กำลังแสดงหน้า 3/81
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.981700 sec.