ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ