SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง “รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืชที่มีธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดิน” 1. เด็กหญิงจิราภัค พูลกำลัง ม.3/4 2. เด็กหญิงชญาดา อนิสสิต ม.3/4 3. เด็กหญิงรุจิรัตน์ จรูญศิริ ม.3/4 ครูที่ปรึกษา.... 1. ครูพิมพ์รดา เพิ่มพูล 2. ครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-29 15:09:55 70
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง “รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการเพาะต้นกล้า ทดแทนถุงพลาสติกดำและกระถางพลาสติก” 1. เด็กหญิงญภา วังกรานต์ ม.3/4 2. เด็กหญิงสุชานารี พรธานิศากุล ม.3/4 3. เด็กชายชุติชัย กิจสุวรรณรัตน์ ม.3/4 ครูที่ปรึกษา.... 1. ครูอัญชลี ด้วงต้อย 2. ครูศุภจินต์ มีมุข
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-29 15:07:37 59
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00น เชิญชวนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่าน ร่วมรับฟังเทปการสัมภาษณ์ลูกสงวนหญิง 'โครงงานวิจัยก้าวไกลสู่สากล' รายการ Start Up Growth ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz “คลื่นความคิด”
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-29 15:01:09 59
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง จัดประชุมครูที่ปรึกษาทั้ง 6 คณะ เพื่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-29 14:57:24 64
ลูกสงวนหญิงทำความดีด้วยหัวใจ 'ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิต' วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ลูกสงวนหญิงร่วมบริจาคโลหิต จัดโดย สโมสรโรตารีในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-29 14:54:27 64
ตัวแทนลูกสงวนหญิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการเเข่งขันโครงงานระดับประเทศ ในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1. โครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ จากวัชพืชที่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดิน 1) ด.ญ.จิราภัค พูลกำลัง ม.3/4 2) ด.ญ.ชญาดา อนิสสิต ม.3/4 3) ด.ญ.รุจิรัตน์ จรูญศิริ ม.3/4 ครูที่ปรึกษา... 1) ครูพิมพ์รดา เพิ่มพูล 2) ครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา 2. โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การศึกษาวัสดุธรรมชาติ ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะต้นกล้าทดแทนถุงพลาสติกดำและกระถางพลาสติก 1) ด.ญ.ญภา วังกรานต์ ม.3/4 2) ด.ญ.สุชานารี พรธานิศากุล ม.3/4 3) ด.ช.ชุติชัย กิจสุวรรณรัตน์ ม.3/4 ครูที่ปรึกษา.... 1) ครูอัญชลี ด้วงต้อย 2) ครูศุภจินต์ มีมุข 3. โครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ เรื่อง เชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันในโรงอาหาร 1) ด.ญ.ชนิกานต์ ฉัตรรัตนมุนี ม.3/5 2) ด.ญ.ณหทัย อ่อนศรี ม.3/5 3) ด.ญ.จันทกานต์ ปิ่นวิเศษ ม.3/5 ครูที่ปรึกษา ครูจิตติมา ดมหอม ครูที่ปรึกษาพิเศษ ครูอินทิรา เกตุอินทร์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-29 14:43:41 61
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-29 14:40:09 58
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ และสร้างสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิทยากรโดยครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนสงวนหญิง คุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความพร้อม สำหรับการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-29 14:34:24 54
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 20:12:57 76
กิจกรรมจิตอาสา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 มีนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี และ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 20:04:10 74
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาเคมี ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์อบรมรร.สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 3-16 ต.ค. 2561 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 20:01:44 70
คุณครูระวีวรรณ วีระเทศ ครูโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี นำลูกสงวนหญิงที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยกว่างซี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15–29 ตุลาคม 2561 จัดโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 20:00:26 80
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 19:59:05 72
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 19:54:46 72
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 19:52:29 65
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมประชุมการสรรหาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีนายบำรุง เสียงเพราะดี รองผอ.สพม.9 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 19:50:13 72
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยกว่างซี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15–29 ตุลาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 90 คน Assoc.Prof.Huang He ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน และดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดในการใช้ชีวิตที่สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งการเตรียมตัวด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจ และพร้อมสำหรับการเดินทาง ในโอกาสนี้คุณครูระวีวรรณ วีระเทศ นำลูกสงวนหญิงที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 19:45:10 54
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด กับคณะตัวแทนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในโอกาสเยี่ยมการจัดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 19:38:52 46
วันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำผู้บังคับบัญชา และเหล่าลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-23 19:32:43 54
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง เด็กหญิงพุธิตา พันธุ์ทุ้ย ม.3/10 นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 'BADMINTON ASIA U17&U15 JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2018' ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2561 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-07 21:04:36 81
กำลังแสดงหน้า 9/70
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.899866 sec.