ขอเชิญชวนครูและบุคลกรทางการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายที่สนใจเข้าอบรม 'โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ศูนย์พัฒนาวิชาการงานแนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ