SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ทีมเซปักตะกร้อโรงเรียนสงวนหญิง ชนะทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2:0 เซตด้วยคะเเนน 21:11, 21:19 ในการเเข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 31 ประจำปี 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-05 16:33:26 32
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-05 16:30:31 40
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยคุณครูศิริรัตน์ ยอดยิ่ง และคุณครูกัญญภรณ์ เลื่อยไธสงค์ แนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสงวนหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-05 16:29:16 25
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 บริษัท จี ไอ ไดเมนชั่น ครีเอทีฟ จำกัด จัดกิจกรรม 'School Tour Safe yourself Valentine's Day' บรรยายให้ความรู้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-31 13:28:31 40
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-31 13:26:33 41
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการประจำเขตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมประชุมรับทราบนโยบาย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-31 13:23:49 41
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคภาคกลาง และได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบสองจำนวน 9,000 บาท จำนวน 2 เรื่อง เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคกลางเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ YSC 2019 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ***สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 'โครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืช ที่มีธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดิน' 1. ด.ญ.กนกพิชญ์ วงษ์เกิด ม.2/4 2. ด.ญ.ภัทราวรรณ ศาลยาชีวิน ม.2/4 3. ด.ช.ณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง ม.2/4 ครูที่ปรึกษาโครงงาน 1. นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา 2. นางพิมพ์รดา เพิ่มพูล ***สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 'โครงงาน เรื่อง การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหาร และสามารถดูดซับน้ำเพื่อเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี' 1. ด.ญ.ปัณฑิตา เล้าศิลป์ไพศาล ม.2/4 2. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ เป็งตะพันธ์ ม.2/4 3. ด.ญ.ลลิตภัทร ช่างเกวียนดี ม.2/4 ครูที่ปรึกษาโครงงาน 1. นางสาวนิสา จุลโพธิ์ 2. นางสาวศุภจินต์ มีมุข
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-31 13:18:10 36
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากศาลปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง สำหรับลูกสงวนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-31 13:16:28 42
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ บันทึกเทปผลสำเร็จของโครงงาน “กล้าดี DIY” โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร 72 ปี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-31 13:14:53 42
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เหล่านักรบผู้กล้า...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือและเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-31 13:11:50 40
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 โครงการรจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ English Program : EP) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยากรโดยครูศิริรัตน์ ยอดยิ่ง ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะนว) โรงเรียนสงวนหญิง ณ ห้อง 236
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-31 13:10:10 45
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ทีมเซปักตะกร้อโรงเรียนสงวนหญิง ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ทำผลงานยอดเยี่ยมในวันนี้ ทีมโรงเรียนสงวนหญิงชนะทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 2:1 เซตด้วยคะเเนน 22:20, 20:22 และ 21:16 ในการเเข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-31 13:06:56 28
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เติมเต็มความรู้สำหรับลูกสงวนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ ความสามารถด้านวิชาการในทุกสนาม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-28 15:19:11 53
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง มอบรางวัลแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ระดับภาคและระดับชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-28 15:16:40 48
วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์รับข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้ในโปรแกรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4 วิทยากรโดยคุณครูศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสงวนหญิง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้อง 11207)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-28 15:15:22 56
วันที่ 27-28 มกราคม 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และคุณครูดลลดา สังฆสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝัน และเครือข่ายฯ ประจำปี 2562 และอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-28 15:13:37 47
วันที่ 24-25 มกราคม 2562 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ English Program : EP) ภายใต้การบริหารงานของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ปาร์ค จังหวัดเพชรบูรณ์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-28 15:09:42 57
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการบริหารจัดการโครงการ Education Hub ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-28 15:05:28 48
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 'ผู้นำการเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์' จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019) 'AI...เปลี่ยนโลก เปลี่ยนการศึกษา เปลี่ยนอนาคตเด็กไทย' ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-28 15:01:39 51
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายของ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี 'คุณมนัสทพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง' และ 'บริษัทอีซูซุสุพรรณบุรี' ในโอกาสมอบทุนต่อเนื่อง ให้กับลูกสงวนหญิงที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-28 14:59:02 49
กำลังแสดงหน้า 4/75
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.875259 sec.