SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งศูนย์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 16:19:13 30
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 การประเมินข้าราชการครูโรงเรียนสงวนหญิง เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 ราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 16:15:58 29
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง ทีมสต๊าฟโค๊ชและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 'รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2' การแข่งขันตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี จากทีมชั้นนำที่เข้าร่วมแข่งขัน 24 ทีม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 16:13:42 26
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 คณะครูโรงเรียนสงวนหญิง จังวัดสุพรรณบุรี นำนักเรียนที่เรียนวิชาเพิ่มเติมอาหารไทยและขนมไทย จำนวน 44 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเแสดงผลงาน และสัมมนาวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ 'คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน' (Startup to sustainability) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 16:11:33 25
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะครูโรงเรียนสงวนหญิงนำเสนอผลงาน ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาและการประเมินแบบ ว 21 เพื่อร่วมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 16:09:50 27
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงและทีมสต๊าฟโค๊ช 'รางวัลชนะเลิศ' การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 15 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี “สุพรรณิการ์เกมส์” ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 16:01:28 27
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง และทีมสต๊าฟโค๊ช การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “สุพรรณิการ์เกมส์” ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2561 สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี >ชนะเลิศ หญิงคู่ รุ่นอายุ 15 ปี นางสาวแพรวภัณฑิร เนียมอินทร์ ม.4/7 และเด็กหญิงพุธิตา พันธุ์ทุ้ย ม.3/10 >รองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงคู่ รุ่นอายุ 15 ปี นางสาวปานตะวัน มะลินิล ม.4/11 และนางสาวศุภานัน มรคานันท์ ม.4/7 >รองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม รุ่นอายุ 15 ปี นางสาวแพรวภัณฑิร เนียมอินทร์ ม.4/7 และนายธนาคิม หนูนุรักษ์ ม.4/8 >รองชนะเลิศอันดับ 1 คู่ผสม รุ่นอายุ 15 ปี นางสาวปานตะวัน มะลินิล ม.4/11 และเด็กชายเจ้าทรัพย์ พงศ์ทวีไชย ม.3/3 >รองชนะเลิศอันดับ 1 คู่ผสม รุ่นอายุ 18 ปี เด็กหญิงปณาลี มะลินิล ม.1/1 และเด็กชายรัชต์ชานนท์ สุอังคะวาทิน ม.2/2 >ชนะเลิศ คู่ผสม รุ่นอายุ 18 ปี นายปวเรศ บุญพิพัฒน์ ม.6/11 และนางสาวณัฐวดี อำนวยวัฒนกุล ม.5/11 >ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี นางสาวณัฐวดี อำนวยวัฒนกุล ม.5/11 ########################### >>ชนะเลิศคะแนนรวม ทีมหญิง รุ่น 15 ปี >>รองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวม ทีมชาย รุ่น 15 ปี >>ชนะเลิศคะแนนรวม ทีมหญิง รุ่น 18 ปี >>รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวม ทีมชาย รุ่น 18 ปี ...ยินดีร่วมกันค่ะ...ยินดี...ยินดี...
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 15:48:00 21
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารงานของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาและการประเมินแบบ ว 21 เพื่อร่วมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 15:46:33 19
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ กับลูกสงวนหญิงเกี่ยวกับกฎหมายและคดีปกครอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 15:45:14 17
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชา Physics โดย สถาบันติวเตอร์ออนดีมาน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 15:41:04 18
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ดร.ณรงค์ ชูศรีชัย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เพื่อชี้แจงนโยบาย แลกเปลี่ยนแนวคิด เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 15:39:18 17
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาภาษาไทย โดย สถาบันติวเตอร์ออนดีมาน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 15:37:21 17
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง คุณครูผู้ฝึกซ้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 🚫 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีทีมเข้าแข่งขันกว่า 100 ทีมจากทั่วประเทศ 1. นายกวินภพ ทองนาค ม.6/11 2. นางสาวฐิติพร เลาหสูต ม.5/2 ครูผู้ฝึกซ้อม 1. ครูชมัยพร แก้วปานกัน 2. ครูขณิศรา ต้นสอน 🚫 รางวัลชมเชยการประกวดอ่านออกเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวชาลิสา ทองน้อย ม.6/10 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกาญจนา เกิดเอี่ยม เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 20:05:11 30
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารพร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 20:00:56 33
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมสตาฟโค๊ช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคกลาง การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี “สพฐ.เกมส์” ปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:58:29 32
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมสตาฟโค๊ช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคกลาง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี 'สพฐ.เกมส์” ปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:54:34 29
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ Kasetsart Rocket Championship ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. นายธนาคิม หนูนุรักษ์ 2. นางสาวสิริมา ประสิทธิ์ผล 3. นางสาวชนิดา สายนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 >>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 1. นางสาวปิยธิดา บัวทอง 2. นายธีรภัทร ศรีไวพจน์ 3.นายวริทธิ์ ถาวรวสุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 >>>ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูอินทิรา เกตุอินทร์ คุณครูภัทรพล พุ่มเข็ม คุณครูสุรัตน์ ชุ่มทอง จัดโดย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:48:27 31
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 รองธีรพล ขยันการนาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำคณะครูฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล เข้าศึกษาดูงาน 'งานการเงิน บัญชี และพัสดุ' โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ฝ่ายบริหารทุกฝ่าย และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:46:58 33
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมงาน 'วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)' จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี เขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:45:38 33
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงและคณะครู ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 (ปีงบประมาณ 2562-2564) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:44:08 32
กำลังแสดงหน้า 4/70
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.885277 sec.