SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และดร.กัลยาณี จิตร์วิริยะ ครูโรงเรียนสงวนหญิง เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-26 11:15:57 49
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานในการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)” และ “โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)” ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-26 11:13:50 43
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และคุณครูอารีรัตน์ ศิริเชษฐ หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแนวปฏิบัติในการเรียนของนักเรียน กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-26 11:12:38 53
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานในการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.(โครงการ SMART CLASS)” และ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (English Program) ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-26 11:11:26 42
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่าน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ >>>โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) >>>โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-26 11:10:15 40
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 130 คน ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ หลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-26 11:08:17 46
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูและลูกสงวนหญิงเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 YSC 2019 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 เรื่อง ***สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 'โครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืช ที่มีธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดิน' 1. ด.ญ.กนกพิชญ์ วงษ์เกิด ม.2/4 2. ด.ญ.ภัทราวรรณ ศาลยาชีวิน ม.2/4 3. ด.ช.ณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง ม.2/4 ครูที่ปรึกษาโครงงาน 1. นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา 2. นางพิมพ์รดา เพิ่มพูล ***สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 'โครงงาน เรื่อง การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหาร และสามารถดูดซับน้ำเพื่อเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี' 1. ด.ญ.ปัณฑิตา เล้าศิลป์ไพศาล ม.2/4 2. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ เป็งตะพันธ์ ม.2/4 3. ด.ญ.ลลิตภัทร ช่างเกวียนดี ม.2/4 ครูที่ปรึกษาโครงงาน 1. นางสาวนิสา จุลโพธิ์ 2. นางสาวศุภจินต์ มีมุข
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-26 11:01:44 39
วันที่ 13-14 มีนาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) โรงเรียนสงวนหญิง ร่วมกับวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการนักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์สัญจรสู่ภูมิภาค มีนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และโรงเรียนอู่ทอง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน รองฯเนตรชุกรณ์ หอมไม่วาย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-26 10:56:20 42
บรรยากาศการประเมินครูโรงเรียนสงวนหญิง เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ คุณครูนริศรา ด้วงต้อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:35:31 97
ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการ 'โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล' รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:33:57 91
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงวนหญิง และเข้าร่วมประชุม โดยมี รองฯณรงค์ รักเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:32:21 92
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ตรวจเยี่ยมสนามสอบและและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) ปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:30:47 99
กิจกรรม 'Student's Presentation Competition' ของนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ English Program : EP) ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:28:59 96
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคกลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายวิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีตัวแทนจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:27:42 98
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ตรวจเยี่ยมสนามสอบและและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ ENGLISH PROGRAM : EP) ประจำปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:26:27 97
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 การประชุมครู ตรวจทาน การบันทึกคะแนนวัดผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 และแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนสงวนหญิง ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง 'ผู้อำนวยการสถานศึกษา' >>>นางสาวสมหมาย สวนดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว >>>นางสาวทิวากร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามจุ่น >>>นายนพรัตน์ ภักมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:24:30 95
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เข้ารับโล่ “องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนดีเด่น” และรับโล่ “นายกสมาคมผู้ปกครองดีเด่น” ของนายสมพงษ์ สุนทรธรรม นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสงวนหญิง โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ ในการประชุมสัมมนาวิชาการและ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย “คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิตที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:22:43 63
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ในโอกาสศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:20:15 63
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของ ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4 วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:17:09 49
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาไทย ให้กับลูก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:14:40 55
กำลังแสดงหน้า 7/81
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.881905 sec.