SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ลูกสงวนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังคงมุ่งมั่นรับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 13:03:11 50
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท.และสอวน.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนโครงการ English Program ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประกวดโครงงาน ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC ครั้งที่ 21 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 13:01:27 49
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ พร้อมคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมงานวันครูแห่งชาติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 12:51:37 50
บรรยากาศยามค่ำคืน กับกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ของ สพม.9 ยินดีกับนักกีฬาคุณครูสงวนหญิง 'ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล'
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 12:45:57 46
วันพุธที่ 16 มกราคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดการเรียนในรายวิชา IS จากกิจกรรมในชั้นเรียนสู่ผลงานระดับประเทศไทย และระดับนานาชาติ ในการนำเสนอผลงานของ สพฐ. สรุปผลงานในรอบ 4 ปี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 12:43:17 50
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ลงพื้นที่ให้กำลังใจคนเบื้องหน้าและคนเบื้องหลัง ในการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโรงเรียนสงวนหญิง ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 12:40:52 49
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับลูกสงวนหญิงที่ขาดแคลนแบบมีเงื่อนไขพิเศษ โดยมีฝ่ายบริหาร คุณครูที่ปรึกษา คุณครูที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 11:08:50 33
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 11:05:45 37
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 รองฯธีรพล ขยันการนาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำคณะครูและลูกสงวนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 11:04:20 38
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้โอวาทและให้กำลังใจกับนักเรียน โครงการ English Program และโครงการ Education Hub ในการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ในระดับการสื่อสารทั่วๆ ไป (TOEIC : Test of English for International Communication)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 11:01:26 34
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และคณะ ให้การต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอนทางไกล ของนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ English Program : EP) ศึกษาดูงานการเรียนการสอนทางไกล รูปภาพ 14 ภาพ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 10:59:58 36
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 โครงการ English Program โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้ปกครอง Preparation Course ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบ ความก้าวหน้าของบุตรหลาน #พัฒนาการดีมีความก้าวหน้า พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่รั้วน้ำเงินขาว
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 10:57:01 34
วันที่ 7-11 มกราคม 2562 โครงการ English Program โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, 5-6
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 10:55:14 39
วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ลูกสงวนหญิงคนเก่งของเราชาวน้ำเงินขาว เด็กหญิงณัฐมนต์ ศรีวรรณะ ม.2/9 และ นางสาวณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ ม.4/6 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ชิงโล่ประทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี #วันที่ 10 มกราคม 2562 อบรมที่บาหลีรีสอร์ท #วันที่ 11 มกราคม 2562 ประกวด ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 10:50:01 37
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 25362 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 ให้โอวาทและปฐมนิเทศ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม จำนวน 30 ราย โดยมีดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมให้แนวคิดในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และกำลังใจ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่บนเส้นทางของคำว่า 'ครู' ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 10:49:12 34
วันที่ 11-13 มกราคม 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท.และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) จัดกิจกรรมค่าย 'English Travel Camp' ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 10:43:53 39
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ลูกสงวนหญิงร่วมใจคัดแยกขยะ ตามแผนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 10:42:37 37
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 10:39:57 35
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 10:38:55 30
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ และ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 10:36:24 30
กำลังแสดงหน้า 6/75
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.884131 sec.