SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Test
Detail


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและคุณครู ในการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนเข้าสอบประมาณ 700 คน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 15:03:39 31
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และเป็นพี่เลี้ยง รร.มาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 'โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยและโรงเรียนสระยายโสมวิทยา' โดยมีผู้บริหารและคณะครูทั้ง 2 โรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลได้อย่างดียิ่ง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 15:02:04 29
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 14:59:12 27
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการแนะแนวติดเข้มเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 'บีไวส์ใจดีติวฟรียกชั้น' สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 14:57:39 28
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกิตติญากร ภักดีวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันกีฬาลีลาศ ประเภท STANDARD CLASS กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 14:55:24 29
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 'โรงเรียนบางลี่วิทยา โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา และโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5' โดยมีผู้บริหารและคณะครูทั้ง 3 โรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลได้อย่างดียิ่ง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 14:54:16 28
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดสอบวัดความสามารถการอ่านตามแนวทาง การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 14:52:41 26
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ Education Hub และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 14:51:07 27
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนายยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ม.5/10 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาลีลาศ ประเภท YOUTH TEN DANCE กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 14:44:15 24
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนสงวนหญิง นำกองลูกเสือและเนตรนารี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 14:41:33 23
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 โครงการ English Program โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรม Audio Books และ IBooks Author ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยากรจาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 13:41:41 22
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง *รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกวินภพ ทองนาค ม.6/10 *รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ ม.4/6 *รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงณัฐมนต์ ศรีวรรณะ ม.2/9 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม การประกวดขับเสภาขุนช้างขุนแผน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 13:38:06 22
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 'งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี' ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสุพรรณภูมิ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 13:35:27 23
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.-10.30 น. โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ จัดกิจกรรม 'วันประสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน' ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 13:26:53 23
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ของโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการเรียนรู้
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 13:25:21 21
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายบำรุง เสียงเพราะดี รอง.ผอ.สพม.9 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 13:24:11 22
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 13:19:38 24
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง คุณครูที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 1. รางวัล สุดยอดโครงงานด้านกายภาพ (Best of Physical Science) รับทุนการศึกษา 20,000 บาท “งานวิจัย เรื่อง ไขความลับปริศนาธรรมชาติ จากรอยแตกระแหงของดิน” จากงาน Prime minister’s science project award 2018 ทีมงานวิจัย 1) นางสาวอารียา เตียววิไล ม.4/10 2) นางสาวผลิดา ยงพิศาลภพ ม.4/9 3) นางสาววีร์สุดา ธนูรเวท ม.4/9 ครูที่ปรึกษา คุณครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูที่ปรึกษาพิเศษ คุณครูมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล 2. รางวัล Science Project Popular Vote (รับทุนการศึกษา 10,000 บาท) 3. รางวัลผู้โหวดในนามหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง (รับทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 10,000 บาท) 4. รางวัลผู้โหวตในนามบุคคลทั่วไป คือ นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง นางสาวรุ่งไพลิน เกษดี ม.5/4 ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 13:18:32 22
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ร่วมสืบสาน 'ประเพณีลอยกระทง'
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 13:13:07 23
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงกมลชนก ฉันทดิลก ม.3/4 ฝึกซ้อมโดย คุณครูปาจรีย์ รัตนวิเชียร ในงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน MASTER & IDOL 'KS. EXPO 2018' ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 13:10:36 22
กำลังแสดงหน้า 6/70
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SYSP-KM © 2014

Generated 0.899138 sec.