ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์เทศกาลไหว้พระจันทร์ โครงการส่งเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ