ประวัติ ดาราศาสตร์

ในยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกในช่วงเวลาประมาณ 7,000 ปีก่อนคริตศักราช มีอารยะธรรมอาศัยอยู่ในบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียกลางซึ่งในปัจจุบันนี้คือประเทศอิรัก ดินแดนนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักประวัติศาสตร์ว่าคือดินแดน “เมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)” ชนที่อยู่ในยุคสมัยนั้นได้เรียกตนเองว่า “ชาวสุเมอเรียน (Sumerian)>>> สื่อประกอบการเรียนรู้


Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Kru_JAS

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์