ระบบสุริยะ

ระบบสุริยะเกิดจากกลุ่มฝุ่นและแก๊สในอวกาศซึ่งเรียกว่า “โซลาร์เนบิวลา” (Solar Nebula) ระบบสุริยะกำเนิดขึ้นมาแล้วประมาณ 4.5682 พันล้านปี มีวิวัฒนาการที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะในช่วง 700 ล้านปีแรก การวิวัฒนาการเป็นอย่างไร ติดตามได้
ที่นี่เลยครับ 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Kru_JAS

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์