Inspiring Chinese Sayings : ประโยคจีนโดนๆ

Inspiring Chinese Sayings : ประโยคจีนโดนๆ


หลังจากโตมาฉันพบเจอว่า สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่การมีเพื่อนเยอะ แต่อยู่ที่ว่าเรามีเพื่อนแท้สักกี่คน

长大以后,我们发现,重要的不是拥有很多朋友,而是拥有几个真正的朋友。
Zhǎngdà yǐhòu, wǒmen fāxiàn, zhòngyào de bú shì yōngyǒu hěn duō péngyou, ér shì yōngyǒu jǐ gè zhēnzhèng de péngyou.

Photo: หลังจากโตมาฉันพบเจอว่า สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่การมีเพื่อนเยอะ แต่อยู่ที่ว่าเรามีเพื่อนแท้สักกี่คน

长大以后,我们发现,重要的不是拥有很多朋友,而是拥有几个真正的朋友。
Zhǎngdà yǐhòu, wǒmen fāxiàn, zhòngyào de bú shì yōngyǒu hěn duō péngyou, ér shì yōngyǒu jǐ gè zhēnzhèng de péngyou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
หลังจากพยายามแล้ว คุณจะพบว่า ตัวเองยอดเยี่ยมยิ่งกว่าที่ตัวเองคิด
努力过后,你会发现自己比想象中优秀得多。
Nǔlì guò hòu nǐ huì fāxiàn zìjǐ bǐ xiǎngxiàng zhōng yōuxiù de duō.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ฉันทำได้แค่ส่งคุณถึงที่นี่ ทางต่อไปจากนี้ คุณต้องไปด้วยตัวเอง ไม่ต้องหันหลังกลับ

我只能送你到这里了,剩下的路你要自己走,不要回头。
Wǒ zhǐnéng sòng nǐ dào zhèlǐ le, shèng xià de lù nǐ yào zìjǐ zǒu, búyào huítóu.
------------------------------------------------------------------------------

ไม่ว่าคุณเรียนวิชาอะไร เวลาหางานต้องหาที่คุณชอบ คุณถึงจะมีความสุขตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสองทุ่มทุกวัน แล้วค่อยหาคนที่คุณชอบมาอยู่ด้วยกันยังงี้ ตั้งแต่สองทุ่มถึงหกโมงเช้า คุณก็มีความสุขด้วย นี้ก็คือชีวิต

不管你学什么专业,找工作一定要找个你喜欢的,这样你每天早晨6:00到晚上8:00都是高兴的。再找个喜欢的人在一起,这样你晚上8:00到早晨6:00也是开心的,这就是生活。

Bùguǎn nǐ xué shénme zhuānyè, zhǎo gōngzuò yídìng yào zhǎo gè nǐ xǐhuan de, zhèyàng nǐ měitiān zǎo chén 6:00 dào wǎnshàng 8:00 dōu shì gāoxìng de. Zài zhǎo gè xǐhuan de rén zài yìqǐ, zhè yàng nǐ wǎnshàng 8:00 dào zǎochén 6:00 yě shì kāixīn de, zhè jiù shì shēnghuó.
Photo: ไม่ว่าคุณเรียนวิชาอะไร เวลาหางานต้องหาที่คุณชอบ คุณถึงจะมีความสุขตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสองทุ่มทุกวัน แล้วค่อยหาคนที่คุณชอบมาอยู่ด้วยกันยังงี้ ตั้งแต่สองทุ่มถึงหกโมงเช้า คุณก็มีความสุขด้วย นี้ก็คือชีวิต
不管你学什么专业,找工作一定要找个你喜欢的,这样你每天早晨6:00到晚上8:00都是高兴的。再找个喜欢的人在一起,这样你晚上8:00到早晨6:00也是开心的,这就是生活。

Bùguǎn nǐ xué shénme zhuānyè, zhǎo gōngzuò yídìng yào zhǎo gè nǐ xǐhuan de, zhèyàng nǐ měitiān zǎo chén 6:00 dào wǎnshàng 8:00 dōu shì gāoxìng de.  Zài zhǎo gè xǐhuan de rén zài yìqǐ, zhè yàng nǐ wǎnshàng 8:00 dào zǎochén 6:00 yě shì kāixīn de, zhè jiù shì shēnghuó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

有时候,事情很简单,复杂的是自己的脑袋。
Yǒu shíhou, shìqíng hěn jiǎndān, fùzá de shì zìjǐ de nǎodai.
ในบางครั้ง เรื่องนั้นแสนง่าย แต่ที่ยากและซับซ้อนคือสมองของเราเอง
Photo: 有时候,事情很简单,复杂的是自己的脑袋。
Yǒu shíhou, shìqíng hěn jiǎndān, fùzá de shì zìjǐ de nǎodai.
ในบางครั้ง เรื่องนั้นแสนง่าย แต่ที่ยากและซับซ้อนคือสมองของเราเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
人生就像一列开往死亡的列车,没有人会自始自终陪你走到最后,中途有人会先下车,即使不舍,也要笑着挥着手告别。-------宫崎骏

ชีวิตคนเราเหมือนกับรถไฟขบวนหนึ่งที่ไปทางตาย ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไป ระหว่างทางมีคนจะลงก่อนอยู่แล้ว แม้ว่าเราไม่อยากให้เขาไป แต่ก็ควรโบกมือลากับเขาด้วยหน้ายิ้ม ---- Hayao Miyazaki

Rénshēng jiù xiàng yí liè kāi wǎng sǐwáng de lièchē, méi yǒu rén huì zìshǐzìzhōng péi nǐ zǒu dào zuìhòu, zhōngtú yǒu rén huì xiān xiàchē, jíshǐ bù shě, yě yào xiào zhe huī zhe shǒu gàobié。-------Gōng qí jùn
Photo: 人生就像一列开往死亡的列车,没有人会自始自终陪你走到最后,中途有人会先下车,即使不舍,也要笑着挥着手告别。-------宫崎骏

ชีวิตคนเราเหมือนกับรถไฟขบวนหนึ่งที่ไปทางตาย ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไป ระหว่างทางมีคนจะลงก่อนอยู่แล้ว แม้ว่าเราไม่อยากให้เขาไป แต่ก็ควรโบกมือลากับเขาด้วยหน้ายิ้ม ---- Hayao Miyazaki

Rénshēng jiù xiàng yí liè kāi wǎng sǐwáng de lièchē, méi yǒu rén huì zìshǐzìzhōng péi nǐ zǒu dào zuìhòu, zhōngtú yǒu rén huì xiān xiàchē, jíshǐ bù shě, yě yào xiào zhe huī zhe shǒu gàobié。-------Gōng qí jùn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
世界是一本书,双腿就是边走边写的笔,每一步都写下故事和教训。
โลกคือตำรา ขาคือปากกาก้าวไปเขียนไป ทุกย่างก้าวมีเรื่องราวและบทเรียน

Shìjiè shì yī běn shū, shuāngtuǐ jiùshì biān zǒu biān xiě de bǐ, měi yí bù dōu xiě xià gùshì hé jiàoxùn.
Photo: 世界是一本书,双腿就是边走边写的笔,每一步都写下故事和教训。
โลกคือตำรา ขาคือปากกาก้าวไปเขียนไป ทุกย่างก้าวมีเรื่องราวและบทเรียน

Shìjiè shì yī běn shū, shuāngtuǐ jiùshì biān zǒu biān xiě de bǐ, měi yí bù dōu xiě xià gùshì hé jiàoxùn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
ชั่วชีวิตเรา ช่วงแรกแข่งกันอยากได้สูง –- คุณวุฒิ ตำแหน่ง รายได้
ช่วงหลังแข่งกันอยากได้ต่ำ –- ความดัน ไขมัน น้ำตาล

人生一世,上半世比高——学历、职位、
薪金;下半世比低——血压、血脂、血糖。
Rénshēng yī shì, shàngbànshì bǐ gāo——xuélì、 zhíwèi、
xīnjīn; Xiàbànshì bǐ dī——xuè yā、 xuè zhī、 xuè táng.
---------------------------------------------------------------------------------------------


ขณะที่คนมากมายจ้องดูว่าคุณบินได้สูงแค่ไหน
มีเพียงน้อยคนที่ห่วงใยว่าคุณบินเหนื่อยไหม

当多数人在关注你飞得高不高时,
只有少数人在关心你飞得累不累。
Dāng duōshù rén zài guānzhù nǐ fēi de gāo bù gāo shí,
zhǐ yǒu shǎoshù rén zài guānxīn nǐ fēi de lèi bù lèi.


ที่มา:อาจารย์ ไต้,ภาษาจีน Ajarndai อาจารย์ไต้สอนchinese


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KruChompoo

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ภาษาต่างประเทศ