ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูชมพู่
รุ่งนภา   ชุ่มชื่น
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (โครงการ EP)

QRcode.png
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
12 พฤษภาคม 2557 ::  ประชุมสรุปผลกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนในรัฐแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย (STUDENT EXCHANGE PROGRAM TASMANIA VISIT 2014)

13 เมษายน - 3 พฤษภาคม ::  โครงการ SUMMER SCHOOL IN SINGAPORE

21 เมษายน - 14 พฤษภาคม :: Summer Preparation Course For M.1 and M.3

14 พฤษภาคม 2557 ::  วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ขอให้นักเรียนทุกๆคน แต่งกาย และตัดผมให้เรียบร้อย Smile


ผลงานนักเรียนชั้นม.3 รายวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556สถิติเยี่ยมชม

40532

สืบค้นข้อมูล