มหัศจรรย์ตัวเลขข

12345679 x 9 = 111,111,111
12345679 x 9 = 222,222,222
12345679 x 9 = 333,333,333
12345679 x 9 = 444,444,444
12345679 x 9 = 555,555,555
12345679 x 9 = 666,666,666
                   .
   .
   .
 12345679 x 81 = 999,999,999

ที่มา  : http://www.physics2u.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4217:2013-07-27-15-23-23&catid=42:2010-02-03-08-57-52&Itemid=63

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KruNattamon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คณิตศาสตร์