รากไทย

       การแสดงชุดรากไทย เป็นการแสดงที่นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
และครูพจนา  บัวกระสินธุ์
  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก (สพม.2)
ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการประดิษฐ์ท่ารำ
ประกอบการแสดงให้กับนักเรียน และขอขอบคุณเพลง 'รากไทย'
จากรายการคุณพระช่วย


ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=kPWVwJWKOpsรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krukob

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ศิลปะ