krukob หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูกบ

ครูพจนา  บัวกระสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี
http://krukob.sysp.ac.th/

qrcodekob.png


เกี่ยวกับ krukob
• ประวัติครูผู้สอน

นาฏยศัพท์และภาษาท่าพื้นฐาน
• นาฏยศัพท์
• ภาษาท่า
• นาฏยศัพท์และภาษาท่า (Microsoft Powerpoint)

รายวิชา ศ31101 ศิลปะ 1
• เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รำแม่บทเล็ก
• วีดิทัศน์รำแม่บทเล็ก
• ท่ารำแม่บทเล็ก 18 ท่า
• เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์ไทย
• เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การจัดการแสดงในโรงเรียน

รายวิชา ศ31102 ศิลปะ 2
• เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์
• ท่ารำระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์
• เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การละครสากล
• หลักการวิจารณ์การแสดง
• ตัวอย่างบทละคร เรื่อง เห็นแก่ลูก

รายวิชา ศ21101 ศิลปะ 1
• คำอธิบายรายวิชา
• ประวัติรำวงมาตรฐาน
• รำโทน
• ภาษาท่า
• การแสดงพื้นเมือง
• หลักการวิจารณ์นาฏศิลป์ไทย
• รำวงมาตรฐาน (Microsoft Powerpoint)

รายวิขา ศ21102 ศิลปะ 2
• คำอธิบายรายวิชา
• ประวัติละครไทย
• ละครไทย
• เพลงอีแซว (สงวนหญิง)
• การผลิตและการแสดงละคร
• เพลงอีแซว (Microsoft Powerpoint)

คลิปการแสดงโรงเรียนสงวนหญิง
• ระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์
• 85 ปี สงวนหญิง
• งานเกษียณฯสงวนหญิง 2558
• ระบำงามล้ำค่าคู่ฟ้าเวียงพิง
• การแสดงในพิธีเปิดมาตรฐานมัธยมไทย 4.0
• ฟู่กุ้ยฮวาคาย ดอกไม้แห่งความมั่งคั่ง
• แห่เทียน 2558
• แห่เทียน 2559
• การแสดงพิธีเปิดโรงเรียนมาตรฐานสากล 2016

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2562 :: เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ยินดีต้อนรับลูกลดาวัลย์ทุกคนเข้าสู่รั้วน้ำเงิน-ขาว

ตารางการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2562 :: เวลา 15.10 - 16.30 วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
ขอเชิญชวนชาวสงวนหญิงชมคลิปการแสดงชุดระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์ 
การแสดงที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง

http://www.youtube.com/watch?v=gqy_W2UHOhU 
หรือพิมพ์คำค้น'ศรีลดาวัลย์'
ที่ www.youtube.com
นาฏศิลปงาม
แห่เทียน 2558
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-08-02 15:53:37 1135 0
รับขวัญข้าว
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-07-28 06:49:38 909 0
ระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-04-03 22:04:54 3756 0
รากไทย
เมื่อ : 2014-03-29 20:14:07 1681 2 ข่าวสาร
ระบำสี่ภาค
เมื่อ : 2014-03-28 18:53:14 1308 0 ข่าวสาร
เริงรำทำนา
เมื่อ : 2014-04-08 08:25:12 1714 0 ข่าวสาร
อาเซียนร่วมใจ
เมื่อ : 2014-05-25 15:54:37 1524 0 ข่าวสาร
รำอวยพร(โขนชุด มัยราพณ์)
เมื่อ : 2014-05-07 19:53:51 1236 0 ข่าวสาร
รำโทน
เมื่อ : 2014-04-06 14:44:29 1292 0 ข่าวสาร
รำวง เพลงรื่นเริงเถลิงศก
เมื่อ : 2014-04-06 14:18:09 1136 0 ข่าวสาร
รำวงมาตรฐาน 10 เพลง
เมื่อ : 2014-04-06 11:39:43 1489 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-18 11:13:22 450
แม่บท 18 ท่า
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-04-06 09:45:09 1340
นาฏยศัพท์และภาษาท่าพื้นฐาน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-04-04 14:48:40 1692
กิจกรรมการเรียน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-04-06 19:04:22 1057
นาฏศิลป์สญ.
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-03-28 18:33:00 1278
ทัศนศึกษา-กิจกรรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-03-28 12:52:26 963

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
414960  สืบค้นข้อมูล
• Googlle
• youtube
• Yahoo
• Bing

รวมสื่อการสอนนาฏศิลป์
• โขน
• นาฏยศัพท์

นาฏศิลป์พื้นเมือง
• ฟ้อนขันดอก (เหนือ)
• ฟ้อนที (เหนือ)
• ฟ้อนสาวไหม (เหนือ)
• รำเถิดเทิง (กลาง)
• ดึงครกดึงสาก (อีสาน)
• รำไหว้ครูโนรา (ใต้)
• เต้นกำรำเคียว (กลาง)
• ฟ้อนเล็บและฟ้อนขันดอก (เหนือ)
• ระบำชาวเล (ใต้)
• ระบำนกกรงหัวจุก (ใต้)

ระบำโบราณคดี
• ระบำทวารวดี
• ระบำศรีวิชัย
• ระบำลพบุรี
• ระบำเชียงแสน
• ระบำสุโขทัย
• ระบำอยุธยา
• ระบำศรีชยสิงห์

รำวงมาตรฐาน
• งามแสงเดือน
• ชาวไทย
• รำซิมารำ
• คืนเดือนหงาย
• ดวงจันทร์วันเพ็ญ
• ดอกไม้ของชาติ
• หญิงไทยใจงาม
• ดวงจันทร์ขวัญฟ้า
• ยอดชายใจหาญ
• บูชานักรบ

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
• ระบำนางกอย
• ระบำอยุธยา
• ระบำกรับ
• ระบำฉิ่ง
• รำสีนวล

การละเล่นของหลวง
• ระเบง
• โมงครุ่ม
• กุลาตีไม้
• กระอั้วแทงควาย
• แทงวิไสย

โขน
• ชุดจองถนน
• ชุดศึกมัยราพณ์ ตอนสะกดทัพ
• ชุดนางลอย
• ชุดศึกกุมภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์


SYSP-KM © 2014

Generated 0.922171 sec.