ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูกบ
ครูพจนา  บัวกระสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี
http://krukob.sysp.ac.th/

qrcodekob.png

เกี่ยวกับ krukob

นาฏยศัพท์และภาษาท่าพื้นฐาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

17 พฤษภาคม 2565 :: เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ยินดีต้อนรับลูกลดาวัลย์ทุกคน

เข้าสู่รั้วน้ำเงิน-ขาว ในรูปแบบใหม่ new normal


ตารางการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2565 :: รอนัดหมาย 

ขอเชิญชวนชาวสงวนหญิงชมคลิปการแสดงชุดระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์ 

การแสดงที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง
http://www.youtube.com/watch?v=gqy_W2UHOhU 
หรือพิมพ์คำค้น'ศรีลดาวัลย์' ที่ www.youtube.com


 

สถิติเยี่ยมชม

692461

สืบค้นข้อมูล

รวมสื่อการสอนนาฏศิลป์