ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูกบ
ครูพจนา  บัวกระสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี
http://krukob.sysp.ac.th/

qrcodekob.png

เกี่ยวกับ krukob

นาฏยศัพท์และภาษาท่าพื้นฐาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

29 ตุลาคม 2562 :: เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ยินดีต้อนรับลูกลดาวัลย์ทุกคนเข้าสู่รั้วน้ำเงิน-ขาว

 


ตารางการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2562 :: เวลา 15.10 - 16.30 วันพฤหัสบดี และวันศุกร์


ขอเชิญชวนชาวสงวนหญิงชมคลิปการแสดงชุดระบำนาฏนารีศรีลดาวัลย์ 
การแสดงที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง

http://www.youtube.com/watch?v=gqy_W2UHOhU 
หรือพิมพ์คำค้น'ศรีลดาวัลย์' ที่ www.youtube.com

 


 

 


 

สถิติเยี่ยมชม

477029

สืบค้นข้อมูล

รวมสื่อการสอนนาฏศิลป์