อาเซียนร่วมใจ

การแสดงชุดอาเซียนร่วมใจ จากรายการคุณพระช่วย
เป็นการแสดงที่สื่อถึงเอกลักษณ์การแต่งกาย ดนตรีและท่ารำของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
ประกอบด้วย ไทย ลาว บรูไน เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ พม่า สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=B470qRwlK4o


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krukob

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ศิลปะ