เริงรำทำนา

http://www.youtube.com/watch?v=Gga26l3VYCA&list=UUFrBzj74fVsl39bdJZl2arA

การแสดงชุดเริงรำทำนา : นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงและผู้แสดงรับเชิญฝ่ายชายจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ท่ารำ : สร้างสรรค์โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

เพลง : รับขวัญข้าว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krukob

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ศิลปะ