ม.2 บทเรียนเรื่อง
ซอฟต์แวร์คืออะไร

บทที่ 1 ซอฟต์แวร์(Software)

ซอฟต์แวร์(Software)คืออะไร

•ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท ที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนการทำงาน ซึ่งเขียนขึ้นด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์

•การที่คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการได้นั้น เพราะมีซอฟต์แวร์มาช่วยสนับสนุนการทำงาน เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำในการพิมพ์เอกสาร ซอฟต์แวร์เกมในการเล่นเกม ซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการเข้าอินเตอร์เน็ต

•ซอฟต์แวร์แบ่งตามลักษณะการทำงานได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

  - ซอฟต์แวร์ระบบ(System software) และ

  - ซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application Software)

ซอฟต์แวร์ระบบ

•คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่าง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และผู้ใช้งาน

•ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย

  - ระบบปฏิบัติการ(Operating System)

  - โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)

  - โปรแกรมอรรถประโยชน์(Utility Program)

  - โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver)

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

การทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจากใช้ระบบปฏิบัติการแล้ว ผู้ใช้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีผู้ผลิตขึ้นให้เลือกใช้งาน ที่เรียกว่า “ซอฟต์แวร์ประยุกต์”

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประกอบด้วย

 - ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป
 - ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานbutton copy.png
>>เรื่องซอฟต์แวร์(software)<<
มาเล่นกันเถอะ...มาเล่นกันเถอะ >>Join at kahoot.it with Game PIN: 930961

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krupangtip

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี