krupangtip หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ดลลดา  สังฆสุวรรณ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
pangtip qrcode.pngรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
• คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด
• เกณฑ์การให้คะแนน
• วางแผนวัดผล

รายวิชาหน้าที่พลเมือง ม.3/4 ภาคเรียนที่ 2/2559
• คำอธิบายรายวิชา
• วางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียน
• การเก็บคะแนน

รายวิชา การใช้โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น 2
• คำอธิบายรายวิชา
• วางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียน

รายวิชา ง23209 การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิก
• คำอธิบายรายวิชา
• วางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
• คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด
• เกณฑ์การให้คะแนน
• วางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียน

กิจกรรม

ม.1 ความรู้ กิจกรรม แบบทดสอบ
ม. 3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-22 14:34:14 485 0
การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ตอน อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในผู้สูงอายุ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-05-31 09:32:11 570 0
การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ตอน อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-05-31 09:14:52 584 0
ทรัพยากร Microsoft Powerpoint
เมื่อ : 2017-05-13 10:51:09 3247 0 ข่าวสาร
วิธีทำหน้าปกหนังสือด้วย photoshop
เมื่อ : 2017-03-19 21:19:36 712 0 ข่าวสาร
แบบฟอร์มสมัคร email โรงเรียนสงวนหญิง
เมื่อ : 2015-10-28 09:27:10 736 0 ข่าวสาร
ม.1 computer component(ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
เมื่อ : 2015-01-27 09:11:47 2616 0 ข่าวสาร
การปฐมพยาบาล เมื่อเข้าค่าย
เมื่อ : 2017-11-29 15:30:13 380 0 ข่าวสาร
การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
เมื่อ : 2017-06-20 09:06:50 564 0 ข่าวสาร
ม. 1 การสร้างเว็บเพจด้วย HTML
เมื่อ : 2017-05-29 12:51:46 681 0 ข่าวสาร
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อ : 2016-06-28 11:06:27 648 0 ข่าวสาร
VDO ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เมื่อ : 2016-01-22 10:24:01 707 0 ข่าวสาร
การค้นหาข้อมูลบน Internet
เมื่อ : 2016-01-22 10:12:00 740 0 ข่าวสาร
VDO เรื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้าง
เมื่อ : 2016-01-22 09:53:04 660 0 ข่าวสาร
ม.1 วิธีการแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10
เมื่อ : 2015-01-23 12:18:57 1534 0 ข่าวสาร
ม.1 วิธีการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2
เมื่อ : 2015-01-06 08:58:54 1702 0 ข่าวสาร
ม.1 บทเรียนเรื่อง
การจัดการสารสนเทศ

เมื่อ : 2014-12-16 09:23:23 2492 0 ข่าวสาร
ม.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อ : 2015-05-21 11:50:47 1540 0 ข่าวสาร
สมัคร Email โรงเรียนสงวนหญิง
เมื่อ : 2014-11-03 09:14:45 1119 0 ข่าวสาร
ม.1 ข้อสอบบทที่ 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
เมื่อ : 2015-02-03 09:46:01 1755 0 ข่าวสาร
เทคนิคการทำ ลูกแก้ว Crystal Ball
เมื่อ : 2014-09-24 15:30:54 968 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


ม.2 ความรู้ กิจกรรม แบบทดสอบ
ค้นหา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทความ
เมื่อ : 2015-01-06 08:32:43 1918 0
ม.2 บทเรียนเรื่อง
ซอฟต์แวร์คืออะไร

บทความ
เมื่อ : 2014-06-23 11:47:52 2579 0
ม.2 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ควรเรียนรู้
บทความ
เมื่อ : 2016-11-27 21:25:31 602 0
VDO การแก้ปัญหา
เมื่อ : 2016-01-22 10:06:56 642 0 บทความ
ม.2 pretest ซอฟต์แวร์
เมื่อ : 2014-12-22 09:49:16 2050 0 บทความ
ม.2 ระบบปฏิบัติการ(Operating System)
เมื่อ : 2014-11-17 10:31:28 3829 0 บทความ
ม.2 pretest1
เมื่อ : 2014-11-03 10:13:49 1069 0 บทความ
ม.2 ใบงาน 7.3
เมื่อ : 2015-07-03 08:34:45 763 0 บทความ
ม.2 โปรแกรมแปลภาษา โปรแกรมอรรถประโยชน์ และโปรแกรมขับอุปกรณ์
เมื่อ : 2014-11-28 09:25:09 1794 0 บทความ
ม.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เมื่อ : 2014-06-23 12:13:39 2625 0 บทความ
ม.2 post test ระบบปฏิบัติการ
เมื่อ : 2014-11-24 14:25:57 1271 0 บทความ
ม.2 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เมื่อ : 2015-02-09 09:18:10 977 0 บทความ
กสทช. เตือนปิดดาต้ามือถือก่อนเดินทางต่างประเทศป้องกันเน็ตรั่ว
เมื่อ : 2014-06-25 09:23:31 978 0 บทความ
ม.2 ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
เมื่อ : 2015-02-09 09:02:55 891 0 บทความ
วิธีป้องกันเด็กกดซื้อเพชร Cookie Run, Line Ranger, ไอเทมในเกมส์ หรือแอพ เสียเงินไม่รู้ตัว
เมื่อ : 2014-06-25 09:10:17 1213 0 บทความ
HTML, XML, XHTML และ CSS คืออะไร ต่างกันอย่างไร และใช้อย่างไร
เมื่อ : 2015-09-08 16:59:27 906 0 บทความ
ม.2 การแก้ปัญหาแบบลำดับและแบบทางเลือก
เมื่อ : 2015-01-12 10:01:09 960 0 บทความ
ม.2 บทเรียนเรื่อง
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เมื่อ : 2014-09-16 12:54:53 1227 0 บทความ
TV Digital
เมื่อ : 2014-03-26 10:22:08 1048 0 บทความ
ม.2 MSW Logo
เมื่อ : 2015-01-26 09:53:41 869 0 บทความ
ม.2 การเขียนอัลกอริทึม ซูโดโคด และโฟลชาร์ต
เมื่อ : 2015-01-05 10:16:09 1083 0 บทความ
ม.2 หลักการแก้ปัญหา
เมื่อ : 2014-12-29 10:01:45 1258 0 บทความ
ม.2 ไวรัสคอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ซอฟต์แวร์
เมื่อ : 2014-12-22 09:57:48 1003 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขันผลงานครู การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครู งานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียน 46 ICT ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2559 7-9 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2016-09-16 09:17:58 418
2 มีนาคม 2558 คุณครูดลลดา สังฆสุวรรณ ได้รางวัลชมเชย รับ Tablet จำนวน 1 เครื่องจากการส่งเว็บไซต์เข้าประกวดในโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดย สพฐ.ร่วมกับ มศว.
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2016-09-16 08:55:54 425
ประกวดการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในมหกรรมวิชาการ “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 2) จากนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2016-05-11 20:02:38 490
อัลบัมส่วนตัว
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-03-26 10:54:34 989

ทั้งหมด


เพื่อนสมาชิก

Krunew

Lucky

Kru-Tar

kruphare

Paree

kruarom

kru_nong

wipawan_ja

kruboonsom

ทั้งหมด

สถิติ
เยี่ยมชม
85659  เว็บไซต์น่าสนใจ
• DLIT คลังสื่อการเรียนรู้
• eDLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การบูรณาการไอซีที(ICT) เพื่อการจัดการเรียนรู้
• ข้อดีของนวัตกรรม
• มีอะไรในนวัตกรรม

download
• แผ่นพับระบบบูรณาการไอซีที(ICT)เพื่อการจัดการเรียนรู้
• www.freepik.com
• โปรแกรม mswlogo
• การจัดการความรู้(KM)


SYSP-KM © 2014

Generated 1.096753 sec.