ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขันผลงานครู การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครู งานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียน 46 ICT ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2559 7-9 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


krupangtip

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี