ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ นงลักษณ์ ศุภโสภณ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงาน

 26 ต.ค.58 

 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสงวนหญิง

29 ต.ค.58
8.00 น.-15.10 น.

กิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ "หยุด" ท้อง แท้งและทอดทิ้ง (I'm Hero lll STOP! Teen Mom) โดย.นักเรียนแกนนำจิตอาสา ส.ญ. ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

30 ต.ค.58 

( 8.00 น. - 15.10 น.

 กิจกรรม ขับเคลื่อนองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียง นักเรียนแกนนำจิตอาสา (ม.4) โรงเรียนสงวนหญิง โดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 

       ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน    
 

สถิติเยี่ยมชม

70128

ประกาศ

สืบค้นข้อมูล

หน่วยงานอื่นๆ

สาระน่ารู้