2 มีนาคม 2558 คุณครูดลลดา สังฆสุวรรณ ได้รางวัลชมเชย รับ Tablet จำนวน 1 เครื่องจากการส่งเว็บไซต์เข้าประกวดในโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดย สพฐ.ร่วมกับ มศว.

ติชม

สร้างโดย :


krupangtip

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี