ยินดีต้อนรับ สู่โฮมเพส ครูอารมณ์
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4/10 เริ่มเรียนชีววิทยาพื้นฐาน วันที่ 8 เมษายน 2557
นักเรียนชั้นม. 5 / 7, 8 และ 9 ที่สมัครเป็นวิทยากรผู้ช่วย ค่ายทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้มาพร้อมกันที่โรงเรียนวันที่  6 พฤษภาคม 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กำหนดจัดค่ายทักษะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่  7-8 พฤษภาคม 2557

สถิติเยี่ยมชม

29447

สืบค้นข้อมูล