ม.1 ข้อสอบบทที่ 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

คลิกทำข้อสอบ


http://goo.gl/forms/1aSjp1gDD3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krupangtip

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี