ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูบุญสม

           บุญสม  ศรีศักดา
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
e-mail: boonsom_sy@hotmail.com

        qr code.png

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
5-6 พฤษภาคม 2559     อบรมโครงงานคณิตศาสตสำหรับร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

2-7 พฤษภาคม  2559    สอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
9-10 พฤษภาคม 2559    อบรมโปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

สถิติเยี่ยมชม

36672

สืบค้นข้อมูล