ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูติ๋ม
สุติพร ผิวทองอ่อน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
qrcode.png

ติว ม.3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภายใน 7 มี.ค. : ส่ง Handy Drive

8 มี.ค. : ตรวจทานการบันทึกคะแนน Laughing


ภายใน 27 มี.ค. : ส่งผลแก้ 0, ร, มส


21, 21,23 มี.ค. : คณะกรรมการรับสมัครสำรอง 
27 มี.ค. : คณะกรรมการกำกับการสอบ ม.4 

8 เม.ย. : คณะกรรมการตรวจ, เก็บหลักฐานการมอบตัว ชุดที่ 5 ห้อง 832 ตรวจ-เก็บหลักฐาน


9-10 เม.ย. : คณะกรรมการตรวจ, เก็บหลักฐานการมอบตัว ชุดที่ 5 ห้อง 832 ตรวจ-เก็บหลักฐาน


14-28 มี.ค. นักเรียนเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


13-30 มี.ค. : โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างโรงเรียนสงวนหญิงกับโรงเรียนในรัฐแทสมาเนีย ออสเตรเลีย


สถิติเยี่ยมชม

53138

สืบค้นข้อมูล